vrijdag, 20. juli 2012 - 18:52

Eva Weyl was kind in kamp Westerbork

Westerbork

Hoe was het voor een kind om in kamp Westerbork gevangen te zitten en op te groeien? Die vraag wordt zondag 29 juli in Herinneringscentrum Kamp Westerbork beantwoord door Eva Weyl. Zij verbleef, in tegenstelling tot veel andere Joodse gevangenen, tijdens de Tweede Wereldoorlog langere tijd in het doorgangskamp op de Drentse hei. Dit deel van haar levensverhaal draagt Eva dagelijks met zich mee in de vorm van een bijzondere ring, waarover zij zal vertellen.

Eva Weyl kwam in 1942 als Joods meisje van 6 jaar met haar ouders in kamp Westerbork. Haar ouders vluchtten vóór de oorlog vanuit Duitsland naar Arnhem, waar Eva werd geboren. Vader Weyl begon in Arnhem een textielzaak. Om het gezin bijeen te houden, gaven Eva’s ouders gehoor aan de oproep van de nazi’s zich te melden in kamp Westerbork.

Eva ging in het kamp naar school en maakte de schijnwereld, die kamp Westerbork was, van dichtbij mee. Doordat haar vader administratief werk deed in het kamp, werd het gezin niet gescheiden en kon Eva samen met haar ouders en een andere familie in een kleine barak wonen. Uiteindelijk maakte ze er samen met haar ouders op 12 april 1945 de bevrijding mee. Omdat ze niet eerder dan augustus 1945 het kamp kon verlaten, was ze ook getuige van het feit dat er NSB-ers in kamp Westerbork werden opgesloten.

Eva Weyl is al een aantal jaren verbonden aan het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden en vertelt haar verhaal ook op scholen. Ze wil de geschiedenis levend houden en laten zien wat de gevolgen zijn van racisme en discriminatie. Welke doorwerking de oorlog heeft in een mensenleven zal in haar vertelling op zondag 29 juli ook aan de orde komen.
Provincie:
Tag(s):