vrijdag, 3. augustus 2012 - 20:08

Geen verspreiding asbestvezels in Groningse woningen

Groningen

Bij het onderzoek afgelopen woensdag naar mogelijke verspreiding van asbest binnen 94 woningen in Selwerd zijn geen asbestvezels aangetroffen. 'Dat betekent dat de woningen niet besmet zijn en er geen reden is tot zorg voor de gezondheid', meldt woningcorporatie De Huismeesters vrijdag.

Asbest verwijderen
De woningcorporatie gaat op korte termijn wel het asbesthoudend afvalmateriaal uit de kruipruimtes laten verwijderen. Bewoners zijn inmiddels geïnformeerd.

Afvalmateriaal weghalen
Kruipruimtes moeten begaanbaar zijn voor bijvoorbeeld onderhoudsmedewerkers om een reparatie te kunnen uitvoeren. Het afvalmateriaal in de kruipruimtes laat De Huismeesters daarom binnenkort weghalen.

'Dat doen we volgens de veiligheidsnormen die gelden voor het verwijderen van asbest. Ook vinden we het belangrijk dat bewoners hier zo weinig mogelijk overlast van hebben. We maken daarom nu een plan hoe en wanneer we dat gaan doen. Binnenkort horen de bewoners meer van ons over deze werkzaamheden. Tot die tijd adviseren wij bewoners om niet in de kruipruimte te komen', aldus De Huismeesters.

Positief
Henk Zaagman van De Huismeesters is blij met de onderzoeksresultaten: ‘Gesprekken met asbestdeskundigen van de GGD deden ons al vermoeden dat de kans op verspreiding binnen de woningen klein was. We deden dit grootschalig onderzoek voor de zekerheid. Dan is het goed te vernemen dat de resultaten positief zijn.’
Provincie:
Tag(s):