dinsdag, 23. oktober 2012 - 22:36

Gemeente De Wolden gebruikt klimaatpositieve lichtmasten

Zuidwolde

De gemeente De Wolden heeft duurzame openbare verlichting geplaatst bij het nieuwe fietspad aan de Oshaarseweg en Eggeweg.

Voor dit fietspad heeft degemeente voor het eerst klimaatpositieve lichtmasten ingezet. De klimaatpositieve lichtmast is duurzaam, onderhoudsvrij en kent een milieuvriendelijk productieproces. In totaal zijn er 20 lichtmasten geplaatst in De Wolden. Wethouder Henk Lammers: “Met het toepassen van de klimaatpositieve lichtmasten in combinatie met led verlichting hebben we weer een stapje gezet richting een duurzame toekomst. Ook hebben we gezocht naar een mix waarbij duurzaamheid en veiligheid goed samengaan. Zo is er verlichting geplaatst op zogeheten orientatiepunten.”

Verlichting is belangrijk voor de verkeersveiligheid en kan bijdragen aan een gevoel van sociale veiligheid. Bij het plaatsen van verlichting kijkt de gemeente ook naar duurzaamheid. De gemeente kijkt of overal verlichting nodig is of dat het voldoende is om verlichting te plaatsen op een aantal belangrijke oriëntatiepunten. Naast de keuze in de hoeveelheid verlichting is materiaalkeuze een belangrijk aandachtspunt. Het toepassen van energiezuinige en onderhoudsarme led verlichting wordt steeds gebruikelijker. In het materiaal van de lichtmasten vinden ook belangrijke ontwikkelingen plaats. De lichtmast is na zijn lange levensduur volledig recyclebaar.

In het collegeprogramma, het Milieu-ambitieplan en het gemeentelijk inkoopbeleid streeft De Wolden er naar om in 2015 een 100% duurzame inkoop te bereiken. Hiermee heeft de gemeente zich geconformeerd aan de landelijke afspraken tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Provincie:
Tag(s):