donderdag, 30. augustus 2012 - 21:32

Grondige identificatie verdachten voorkomt identiteitsfraude

Middelburg

Vanaf 1 september a.s. doet Politie Zeeland-West-Brabant bij iedere aangehouden verdachte een uitgebreid identiteitsonderzoek. Ook bij verdachten van een misdrijf die op uitnodiging aan het bureau komen voor een verhoor wordt deze check gedaan.

Bij een speciaal ingerichte 'identificatiezuil' controleren agenten, op basis van vingerafdrukken, een foto en de identiteitspapieren, of de verdachte is wie hij/zij zegt te zijn. Op alle grotere politiebureaus in de regio Zeeland-West-Brabant is een dergelijke identificatiezuil ingericht.

Dit proces van identiteitsvaststelling heeft de naam Progis (Programma Identiteitsvaststelling in de Strafrechtketen) gekregen. Het vaststellen van de identiteit van een verdachte duurt 10 a 15 minuten. Door deze uitgebreide controle is er zekerheid dat de juiste persoon uiteindelijk wordt gestraft.

Jaarlijks heeft Politie Zeeland te maken met ongeveer 6.500 verdachten van misdrijven. Voor Politie Midden- en West-Brabant ligt dit aantal op ongeveer 24.500. Dit betekent dat in de hele politieregio Zeeland-West-Brabant jaarlijks zo'n 31.000 keer een identiteitsvaststelling via Progis moet worden gedaan door de politie.

De politie is verantwoordelijk voor het vaststellen van de identiteit van (aangehouden) verdachten. Door de vaststelling en koppeling aan een foto en vingerafdrukken kan de volledige strafrechtketen de identiteit verifiëren, bijvoorbeeld als een verdachte op zitting komt bij de rechtbank, of wordt ingesloten door de Dienst Justitiële Inrichtingen. In de strafrechtketen toetsen diverse instanties (het OM, de reclassering, de rechtbank, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Raad voor de Kinderbescherming) de identiteit van verdachten. Door dit gesloten systeem is de identiteit van de verdachte voor alle partijen in de keten duidelijk.

Verdachten zijn verplicht om hun medewerking te verlenen aan de identiteitsvaststelling via Progis. Als een verdachte dat niet doet is sprake van een strafbaar feit. Als een verdachte geen of valse identiteitspapieren overlegt is dit reden voor een nader onderzoek.

Wanneer tijdens een onderzoek of proces blijkt dat iemand ten onrechte als verdachte is aangemerkt, of wanneer een verdachte wordt vrijgesproken door de rechtbank, worden zijn/haar gegevens uit het systeem verwijderd.
Provincie:
Tag(s):