dinsdag, 19. juni 2012 - 22:05

Heel Fryslân in beweging: Olympisch Plan Fryslân vastgesteld

Leeuwarden

Heel Fryslân in beweging. Dat is het doel van het Olympisch Plan Fryslân. 'Dit plan is dinsdag door Gedeputeerde Staten vastgesteld', meldt de provincie Friesland dinsdag.

Met het Olympisch Plan Fryslân 2028 wil GS zoveel mogelijk Friezen in beweging krijgen. Dit door op eigen niveau aan sport en bewegen deel te nemen. Dit sluit aan bij wat allemaal al gebeurt bij de gemeenten en andere betrokken partijen op het gebied van sport.

Gemeenten realiseren sportaccommodaties voor de breedtesport en houden deze in stand. Verder organiseren ze allerlei activiteiten in het kader van sportstimulering. Daarnaast heeft Heerenveen een Centrum voor Topsportonderwijs (een van de vier centra in Nederland) en is actief op het gebied van talentontwikkeling.

Gedeputeerde Tineke Schokker: "Ik ben warm voorstander van ons Olympisch plan. Dit vanwege het belang van een vitale samenleving. Inwoners worden gestimuleerd om zoveel mogelijk aan sport en bewegen deel te nemen. Uit eigen ervaring weet ik dat je je door te sporten fitter en gezonder voelt. Uiteraard gaat het voor iedereen om sporten op eigen tempo en niveau."

In het plan zijn 11 "Aksjepunten" opgenomen. Met deze punten gaan de diverse partijen in de provincie aan de slag om de doelstellingen te realiseren.
Provincie:
Tag(s):