woensdag, 13. juni 2012 - 22:30

Hoogeveen stevent af op extra tekort van twee miljoen

Hoogeveen

Iets meer dan twee miljoen euro. Dat verwacht de gemeente Hoogeveen dit jaar meer te moeten uitgeven dan voor 2012 was begroot.

Dat blijkt uit het financiële tussenbericht (GemeenteMarap 2012), dat aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Het tussenbericht informeert de raad over de uitvoering van de programmabegroting en de eindejaarsverwachting op basis van de eerste vier maanden van dit jaar.

De uitkeringen komen waarschijnlijk 680.000 euro hoger uit dan was verwacht. In de programmabegroting 2012 was de gemeente uitgegaan van gemiddeld 1078 bijstandsgerechtigden. In werkelijkheid is het gemiddelde aantal over het eerste kwartaal van dit jaar 1129 cliënten. Het ziet er niet naar uit dat dit aantal in de loop van het jaar nog zal teruglopen. Ook de uitgaven voor het minimabeleid en de aanloopkosten voor de invoering van de nieuwe Wet werken naar vermogen spelen een rol.

De gemeente heeft hier geen rechtstreeks invloed op. Iemand die recht heeft op een uitkering moet deze krijgen. De gemeentelijke overheid kan er niet op bezuinigen; uitgaven op dit gebied worden vooral gedicteerd door de slechte economische situatie.

Andere opvallende tegenvallers zijn betaald parkeren (194.000 euro), WABO-leges (208.000 euro), begraafplaatsrechten (163.000 euro) en leges burgerzaken (85.000 euro). De algemene uitkering uit het gemeentefonds valt mee. Het college gaat aan de slag om het tekort over 2012 te beperken en wil hiervoor met nadere voorstellen komen.

Onlangs heeft het college de Kaderbrief aan de gemeenteraad gestuurd. Daaruit blijkt dat er de komende jaren fors bezuinigd moet worden. Het college is aan het werk met voorstellen. Maar deze voorstellen gaan over bezuinigingen die in 2013 en latere jaren moeten worden gerealiseerd. Het verschil met het financiële tussenbericht is dat het daarin gaat over verwachte tekorten dit jaar, dus een overschrijding van de begroting 2012. Het beeld voor 2012 klopt wel met het geschetste beeld voor de komende jaren.
Provincie:
Tag(s):