donderdag, 28. juni 2012 - 14:03 Update: 08-07-2014 0:49

Inleg levensloopregeling fors gedaald

In 2011 is de inleg op levenslooprekeningen het laagst sinds het begin van de regeling in 2006. Werknemers hebben voor 786 miljoen euro ingelegd, 13 procent minder dan in 2010.

Nieuwe regeling
De verminderde inleg is voor een deel te verklaren door de economische crisis: werknemers willen het geld niet vastzetten. Daarnaast zal de aangekondigde vitaliteitssregeling per 1 januari 2013 daar debet aan zijn. Bovendien konden vanaf 1 januari 2012 geen nieuwe levensloopregelingen meer worden afgesloten, waardoor ook in 2011 al minder nieuwe rekeningen geopend zullen zijn.

Meer tegoeden opgenomen
De inleggen op levensloopregelingen zijn in 2011 het laagst, de opnamen zijn met 271 miljoen euro in 2011 verreweg het hoogst. Dat kan deels een gevolg zijn van het afschaffen van de levensloopregeling. Kleine tegoeden kunnen immers niet worden voortgezet en zijn daarom in 2011 verzilverd.
De aankondiging van de vitaliteitsregeling heeft ertoe geleid dat in 2011 een lager aantal levensloopregelingen (rekeningen of verzekeringen) loopt. Het aantal regelingen is met 4 procent gedaald naar 302 duizend.

Tegoed op levensloopregelingen gestegen
Ondanks de daling van de ingelegde bedragen en de stijging van de opnamen is het saldo van de levensloopregeling toch toegenomen, met 515 miljoen euro. Deze toename is minder dan in 2010 (679 miljoen euro). Hiermee is het tegoed op de levensloopregelingen eind 2011 gestegen tot ruim 4,6 miljard euro, een stijging van bijna 13 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het gemiddelde tegoed per rekening is verder toegenomen, van 13,1 duizend euro in 2010 tot 15,4 duizend euro in 2011. Eén reden is dat veelal kleine tegoeden zijn opgenomen. Een andere reden is dat veel deelnemers verder zijn gegaan met het opbouwen van hun tegoed. Als het tegoed op 1 januari 2012 voldoende hoog is, kan de levenslooprekening behouden blijven.
Categorie:
Tag(s):