maandag, 1. oktober 2012 - 8:59

Medisch specialisten: Zorgpremie kan 200 euro lager

Delft

De kosten van ziekenhuiszorg kunnen minimaal 15% omlaag als medisch specialisten weer betrokken worden bij de organisatie. Dat is een besparing op zorg van € 200 per Nederlander.

Dat stelt de vereniging van Vrijgevestigd Medisch Specialisten (VVMS) op haar site. Die besparing moet dan wel terug naar de burger en niet naar de zorgverzekeraar.

Werken aan een efficiënte organisatie
Veel ziekenhuizen zijn uitgegroeid tot bureaucratische kolossen waar de overheadkosten kunnen oplopen tot 40%. Het is vooral de organisatie die medisch specialistische zorg duur maakt, niet de medisch specialist. Ziekenhuizen moeten terug naar een slanke organisatie rondom de patiënt.

Vrijgevestigd medisch specialisten willen af van die bureaucratie. Zij willen direct aan de slag met onder andere het ziekenhuisbestuur om te werken aan een nieuw organisatiemodel. Nog steeds worden er ongelimiteerd regels-en wijzigingen ingevoerd zonder bewijs dat de zorg goedkoper wordt.

Er moet een landelijke expertgroep komen die verbeterplannen in de praktijk gaat testen. Dat moet op dezelfde manier als met medicijnen: alleen dat wat effectief is voer je in. In deze expertgroep moet zeker de arts vertegenwoordigd zijn. Deze kent het zorgproces van binnenuit.

Kernpunten voor hogere kwaliteit en lagere kosten:
1. Voer efficiëncynormen in voor ziekenhuizen

Artsen werken onder strenge kwaliteitseisen. Ziekenhuizen echter werken nog nauwelijks met concrete eisen om de organisatie te verbeteren. Werk daarom met efficiëncynormen zodat het management ook beoordeeld en afgerekend kan worden op resultaat.
Een privé-kliniek werkt minstens 15% voordeliger omdat ze efficiënt zijn opgezet. Waarom zou een ziekenhuis dat niet als doel kunnen hebben en daarmee de kosten met ruim € 200 per Nederlander verlagen? Concrete doelen moeten leiden tot concrete acties.

2. Drastische vermindering bureaucratie

Een arts is bijvoorbeeld een dag per week kwijt met administratie rondom regels. Minder regels betekent meer tijd voor de patiënt. Regels moeten heroverwogen worden.

3. Medisch specialisten moeten zelf de beste behandeling gaan garanderen

Zorg moet weer gaan over ‘snel beter worden’. Voor snelheid is een soepele organisatie nodig waarbij de specialist betrokken is. Voor ‘beter worden’ een systeem dat nog meer dan nu kijkt naar het resultaat van behandeling. De VVMS wil dat in de praktijk testen.
Provincie:
Tag(s):