dinsdag, 25. september 2012 - 10:13

Meer files en minder licht door bezuinigingen Rijkswaterstaat

Den Haag

Rijkswaterstaat gaat de komende jaren fors bezuinigen en dat zal ook de automobilist, die van A naar B gaat, zeker gaan merken. De wegbeheerder wil tot 2020 €1,64 miljard gaan besparen.

Een van de bezuinigingsmaatregel is dat men de uren waarin een aannemer aan de weg mag werken tot gemiddeld 1 uur verruimd. Dit betekent dat een aannemer, afhankelijk van de verkeersintensiteit, ’s avonds eerder mag starten met zijn werk. Op een aantal wegen mogen aannemers ook overdag werken. In de nacht zal er aanzienlijk minder aan de wegen worden gewerkt.

Meer files
Voor het verkeer zou de verschuiving van werktijden kunnen lijden tot meer overlast, dus meer files. Het is overigens wel een streven de extra filevorming onder een maximum van 10 procent te houden.

Licht uit
Daarnaast zal Rijkswaterstaat ook flink gaan bezuinigen op de verlichting langs de wegen. In de regel geldt dat het licht op het rijkswegennet wordt uitgezet tussen 21:00 en 05:00 uur. Op de drukste wegen en de knooppunten wordt het licht vanaf 23:00 uur uitgezet. Het licht gaat niet overal standaard uit.

Op de delen van het weggennet met zogenoemde ‘rijtaakverzwarende omstandigheden’, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een scherpe bocht of een korte invoegstrook, blijft het licht gewoon aan. Door het licht ’s nachts uit te zetten bespaart Rijkswaterstaat op de energiekosten en hoeft er minder onderhoud aan de lichtmasten te worden gepleegd.'

Meer groen langs wegen
Daarnaast worden de bermen minder gemaaid, worden de voorzieningen voor schippers minder onderhouden, wordt er gesneden in de voorzieningen voor dynamisch verkeersmanagement.
Provincie:
Tag(s):