dinsdag, 9. oktober 2012 - 21:08

Meerjarige subsidies voor Drentse podiumkunsten en musea

Regio

Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen voor om de komende jaren in totaal € 792.892 aan subsidie beschikbaar te stellen voor Drentse podiumkunstgezelschappen en musea. Met minder beschikbare middelen worden scherpe keuzes gemaakt voor aanvragen met een duidelijk belang voor Drenthe. Provinciale Staten nemen op 14 november een definitief besluit.

PeerGrouP, Theatergroep NiznO, ZiRR Danstheater, DJT De Reus en Theater te Water krijgen volgens het voorstel van GS in totaal € 369.000 aan subsidie voor de jaren 2013 en 2014. Gedeputeerde Rein Munniksma: “De podiumkunstinstellingen hebben mij afgelopen jaar op diverse locaties laten zien wat ze in huis hebben. De Adviescommissie Cultuur heeft dit bevestigd en daar ben ik blij mee. Hiermee bieden we een breed spectrum aan podiumkunsten in Drenthe.”

Het Hunebedcentrum en Museum De Buitenplaats ontvangen voor respectievelijk 2013-2016 en 2013-2014 in totaal € 423.892. Voor Herinneringscentrum Kamp Westerbork geeft het college invulling aan het verzoek van PS voor een vierjarige waarderingssubsidie van € 15.400, met een mogelijkheid voor extra geld na het indienen van een meerjarenplan. Hoewel het Herinneringscentrum een nationaal
museum is, dient het volgens gedeputeerde Tanja Klip-Martin ook zeker regionaal belang. “Provinciale staten willen daar hun waardering voor uiten en dat doen wij met deze jaarlijkse bijdrage voor de komende vier jaar.”
Provincie:
Tag(s):