vrijdag, 6. juli 2012 - 15:45

Nog geen oorzaak mysterieuze trillingen kantoorgebouw Westraven

Utrecht

Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst hebben besloten dat het kantoorgebouw Westraven in Utrecht voorlopig dicht blijft voor verder onderzoek naar de oorzaak van de trillingen in het gebouw. Dit heeft Rijkswaterstaat vrijdag laten weten.

Medewerkers elders gehuisvest
De komende periode werken de medewerkers van Rijkswaterstaat nog op andere Rijkswaterstaatlocaties of thuis. Daarna worden zij op een alternatieve locatie gehuisvest tot er meer duidelijkheid is over de beschikbaarheid van Westraven.

Geen oorzaak
In de afgelopen week heeft de Rijksgebouwendienst onderzoek gedaan naar trillingen in kantoorgebouw Westraven. Het onderzoek heeft tot nu toe nog geen zekerheid gegeven over de oorzaak. Om alle mogelijke oorzaken en risico’s uit te sluiten is besloten het onderzoek voor te zetten. Dit neemt nog enige tijd in beslag.

Onderwerpen die bij het onderzoek betrokken zijn, zijn onder meer de constructie, de gebouwinstallaties, zoals liften, klimaat- en glaswassysteem en externe factoren zoals seismologische trillingen, weersomstandigheden, het verkeer op de A12 en het scheepvaartverkeer over het Amsterdam-Rijnkanaal.

Onderzoek gaat langer duren
De Rijksgebouwendienst houdt er rekening mee dat het onderzoek langer kan gaan duren. Aangezien uitwijken naar andere Rijkswaterstaatlocaties en thuiswerken voor Rijkswaterstaat alleen op korte termijn een oplossing biedt, heeft de Rijksgebouwendienst de opties voor alternatieve huisvesting in kaart gebracht. Hierover wordt volgende week een definitieve keuze gemaakt.
Provincie:
Tag(s):