zondag, 14. oktober 2012 - 14:56

'Nog meer bezuinigen onacceptabel'

Den Haag

Als het volgende kabinet besluit om nog verder op Defensie te bezuinigen, kan het rekenen op fors verzet van de toonaangevende defensiebonden AFMP en Marechausseevereniging. 'De huidige bezuinigingsronde is eigenlijk al onverantwoord als je een overtuigend en veilig defensieapparaat wilt handhaven,' aldus AFMP-voorzitter Wim van den Burg.

De bonden hebben de laatste bezuinigingsronde van begin af aan veroordeeld als visieloos en onverantwoord. Afgelopen week kregen ze bijval van het Haags Centrum voor Strategische Studies, dat in zijn rapport 'De Waarde van Defensie' geen spaan heel laat van het sloopbeleid van het kabinet-Rutte/Verhagen. Defensiespecialist Rob de Wijk presenteerde het rapport en bevestigde het oordeel van de AFMP en de Marechausseevereniging dat de huidige bezuinigingen op het militaire apparaat het in feite onmogelijk maken dat Defensie haar in de Grondwet vastgelegde taak naar behoren uitoefent.

Ook deelde De Wijk de angst van de AFMP en de Marechausseevereniging voor de gevolgen van de bezuinigingen voor de veiligheid van het Defensiepersoneel. Een eerder onderzoek heeft zonneklaar aangetoond dat de Nederlandse militairen als er nog meer wordt bezuinigd aanzienlijk meer risico's zullen lopen tijdens hun werk.
Provincie:
Tag(s):