maandag, 24. september 2012 - 18:32

Programmabegroting 2013: onvoldoende antwoord op gevolgen crisis

Utrecht

De ChristenUnie vindt dat de Programmabegroting 2013 onvoldoende antwoord geeft op de uitdagingen van het komende jaar. Het college is tevreden met het begrotingsevenwicht zoals dat er nu ligt, maar dat evenwicht heeft een prijs.

Utrecht teert namelijk in op de reserves en het weerstandsvermogen. Ook gaat het niet goed met de verdere ontwikkeling van het stationsgebied en Leidsche Rijn en dat merkt de stad in de portemonnee.

De ChristenUnie maakt zich hier zorgen over, te meer omdat het college dit niet als grote opgave lijkt te ervaren. Zo wordt er in het persbericht met geen woord over gerept. Dat terwijl de verliezen sinds het vaststellen van de Voorjaarsnota blijven aanhouden. Deze ontwikkelingen vragen om een adequater antwoord dan het telkens opnieuw dichten van het gat.

Mirjam Bikker: 'We zien bovendien een toenemende leegstand van winkels op verschillende plekken in de stad. Een gevolg van de crisis, daar moet het college bovenop zitten en ik had gehoopt op plannen voor 2013. Natuurlijk kan Utrecht de crisis niet oplossen, maar we kunnen wel bekijken hoe we de stad er zo goed mogelijk doorheen kunnen loodsen. Het college lijkt er van uit te gaan dat de crisis over een jaar over is. Maar wie garandeert dat? De duurzame begroting die tegen een stootje kan, is dit helaas niet geworden.'

De komende maand zal de gemeenteraad verder spreken over de programmabegroting. De ChristenUnie zal daar de toenemende armoede op de agenda zetten, in de stad onder andere te merken aan de stijging van het aantal schuldhulpverleningsaanvragen en de tekorten bij de Voedselbank. Ook zal de ChristenUnie aandacht vragen voor de stijging van de begrafenisrechten en de grote uitgaven op cultuur.
Provincie:
Tag(s):