dinsdag, 9. oktober 2012 - 11:14

ProRail: 425 seinen krijgen extra beveiliging

Utrecht

De punctualiteit is het eerste halfjaar van 2012 op hetzelfde hoge niveau gebleven als in 2011. Het aantal treinkilometers is licht gestegen. Dit maakte ProRail vandaag bekend tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers in Utrecht.

Tegelijkertijd kijkt de directie terug op een bewogen periode met de winter in februari en het treinongeval in Amsterdam. Een veiliger, punctueler en betrouwbaarder spoor blijft de belangrijkste doelstelling voor de komende jaren.

Prestaties
De punctualiteit ligt begin oktober op 89,5% (op basis van 3 minuten). Het verloop in de afgelopen negen maanden is hierbij zeer constant. Op het hoofdrailnet ligt de punctualiteit steeds rond de 90% en op de regionale lijnen ligt die steevast rond de 94%. Daarmee zijn de prestaties tot nu toe, ondanks de winterdip in februari, ongeveer gelijk aan vorig jaar. Toen bereikte de punctualiteit een historisch hoogtepunt.

Tegelijkertijd vindt de directie van ProRail dat het nog beter kan en moet. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met álle vervoerders om in gezamenlijke teams de prestaties op baanvakken te verbeteren. Om bijvoorbeeld de kwetsbaarheid van het spoor te verminderen worden maatregelen genomen zoals het standaardiseren van wissels en de aanpak van recidive storingen.

425 seinen krijgen extra beveiliging
Veiligheid blijft de nummer 1 prioriteit met als belangrijkste doel nul vermijdbare ongevallen. ProRail neemt met de gehele spoorbranche maatregelen om het aantal gemiste rode seinen nog verder terug te dringen. Dit doen we door het aantal keren dat een machinist voor een rood sein komt te staan, te verminderen.

Dit gebeurt onder meer door het aantal treinen dat elkaar moet passeren over hetzelfde spoor zoveel mogelijk te beperken en voldoende tijd te plannen tussen deze ‘kruisende bewegingen’ van treinen. Ook is versneld gestart met het aanpassen van het veiligheidssysteem (ATBvv) op 425 locaties in Nederland. Naar verwachting zijn eind 2012 circa 1600 seinen voorzien van ATBvv.

Het aantal ongelukken op overwegen ligt in 2012 op vergelijkbaar niveau als in 2011. Daarbij waren helaas acht dodelijke slachtoffers te betreuren. Opvallend is dat het aantal jongeren dat in 2012 op een overweg om het leven kwam, bijzonder laag ligt ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit is een positieve ontwikkeling waarbij de vele veiligheidscampagnes onder jongeren mogelijk effect beginnen te krijgen.

Hanzelijn
De Hanzelijn wordt op 6 december geopend. De Hanzelijn is een project van ProRail dat binnen de afgesproken tijd, binnen het afgesproken budget en volgens het afgesproken plan wordt opgeleverd. ProRail bouwde de afgelopen zes jaar aan de 50 kilometer lange spoorlijn en de 88 bouwwerken die het traject bevat zoals twee nieuwe stations in Dronten en Kampen, de Drontermeertunnel en de Hanzeboog, de opvallende rode spoorbrug tussen Hattem en Zwolle.

Spoorvernieuwing en onderhoud
Er is in de eerste helft van het jaar ruim 500 miljoen euro uitgegeven aan spoor- en stationsprojecten. Hieronder vallen onder meer de grote stationsverbouwingen in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Zwolle en Breda. Maar ook het project Spoorzone Delft: ProRail ontwikkelt hier een 2.300 meter lange spoortunnel met ruimte voor vier sporen, een ondergronds station, een ondergrondse parkeergarage en is verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte en het openbaar vervoersknooppunt.

Goederenvervoer
Deze maand levert ProRail de nieuw aangelegde spoorinfrastructuur op de Tweede Maasvlakte op. De grote terminals die hier komen vormen straks het begin- en eindpunt van containertreinen die de haven verbinden met economische centra door heel Europa. De terminals krijgen een directe aansluiting op het spoornetwerk voor een optimale verbinding naar het achterland.

In de haven van Amsterdam realiseerde ProRail voor 20 miljoen euro de vernieuwing van de goederensporen (Westpoort). Het emplacement Aziëhavenweg is geschikt gemaakt voor elektrisch goederenvervoer en emplacement Westhavenweg voor langere goederentreinen tot 750 meter. Het westelijk havengebied voldoet daarmee aan de Europese richtlijnen waardoor verdere groei mogelijk is.

Met ingang van 1 oktober participeert DB Schenker, de grootste goederenvervoerder in Nederland, in het Operationeel Controle Centrum Rail in Utrecht. Daarmee wordt bevorderd dat bij calamiteiten op het spoor ook het goederenvervoer goed kan worden bijgestuurd.

Extra capaciteit
ProRail heeft onlangs de capaciteitsverdeling voor 2013 afgerond. De spoorbeheerder heeft alle treinritten van alle vervoerders bij elkaar gebracht en gaat volgend jaar uit van 3,3 miljoen treinritten over het spoor. Dit is een stijging van 100.000 ten opzichte van de dienstregeling in 2012. Er worden negen nieuwe stations door ProRail opgeleverd, die in de nieuwe dienstregeling worden opgenomen. Met deze ontwikkelingen speelt ProRail in op de behoeften van reizigers en verladers.
Provincie:
Tag(s):