woensdag, 19. december 2012 - 14:13

Scholen besteden meer aandacht aan taal en rekenen

Den Haag

Basisscholen, scholen in het voortgezet onderwijs en de mbo-scholen besteden steeds meer aandacht aan goed taal- en rekenonderwijs.

Tegelijkertijd blijkt dat scholen en leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo meer tijd nodig hebben om zich goed te kunnen voorbereiden op de exameneisen voor taal en rekenen. Die tijd krijgen ze. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker woensdag aan de Tweede Kamer.

Referentieniveaus taal en rekenen
De overheid heeft met de invoering van de referentieniveaus voor taal en rekenen voor elke onderwijssector vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen op gebied van taal en rekenen.

Het afgelopen voorjaar hebben veel leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo deelgenomen aan proeftoetsen die op deze referentieniveaus zijn gebaseerd. Uit de resultaten blijkt dat leerlingen vaak het gewenste niveau voor taal en rekenen nog niet beheersen.

Het is belangrijk dat de invoering van de referentieniveaus voor taal en rekenen zorgvuldig gebeurt. Het gevoerde taal- en rekenbeleid moet niet leiden tot grote risico's op voortijdig schoolverlaten. Veel docenten, leerlingen en ouders maken zich nu zorgen dat leerlingen vanwege de invoering van de referentieniveaus in 2013-2014 hun diploma niet kunnen halen.

De scholen in alle onderwijssectoren zijn bezig met een inhaalslag, maar er gaat enige tijd overheen voor effecten daarvan terug worden gezien in toetsresultaten. Daarom is besloten dat de nieuwe diploma-eisen pas gaan gelden voor leerlingen die na 2013-2014 hun opleiding afronden en langer hebben kunnen profiteren van de taal- en rekenlessen.

Via bijgaand schema wordt duidelijk wat het gewijzigde tijdpad precies betekent voor leerlingen en docenten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo.

Het kabinet houdt onverminderd vast aan de ambitie om jongeren beter in taal en rekenen te scholen. Dit geeft leerlingen een stevige basis zodat voortijdig schooluitval kan worden voorkomen en ze succesvol kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding of een baan.

Inmiddels zijn er veel concrete veranderingen zichtbaar. Het aantal taal- en rekenlessen neemt toe, en op steeds meer scholen worden de vorderingen van de taal- en rekenprestaties gemeten. Ook is er meer aandacht voor taal- en rekenzwakke leerlingen.
Provincie:
Tag(s):