vrijdag, 12. oktober 2012 - 21:44

Start onderzoek naar 14e eeuws schip uit de IJssel

Kampen

Tijdens archeologisch onderzoek heeft Rijkswaterstaat vorig jaar een historisch scheepswrak gevonden in de Beneden-IJssel bij Kampen. 'Aanstaande maandag, 15 oktober, start een waarderend onderzoek dat moet uitwijzen of het daadwerkelijk om een kogge uit de 14e eeuw gaat', meldt Rijkswaterstaat vrijdag.

Duikers
Begin 2011 stuitten duikers op de resten van een scheepswrak met een omvang van 20 bij 8 meter. De afmetingen zouden erop kunnen duiden dat het gaat om een complete kogge uit de 14e eeuw. Een dergelijke vondst zou uniek zijn.

Hanzestad
Een Kogge uit de 14e eeuw wordt zelden gevonden. Een compleet schip met voorwerpen kan dan ook veel nieuwe kennis bieden over deze historische periode. In de 14e eeuw was Kampen een voorname Hanzestad.

Een Hanze was een samenwerkingsverband van handelaren en steden tijdens de middeleeuwen. Door samenwerking probeerden steden hun handel te beschermen en uit te breiden.

De IJssel was al vanaf de vroege middeleeuwen een bevaarbare rivier. Gedurende de Hanzetijd, die duurde van de 13e tot en met de 15e eeuw, was de rivier dan ook een druk bevaren vaarweg. Koggeschepen vaarden tussen de verschillende handelssteden. De schepen waren ontworpen om zowel op zee als op de rivier te varen.

Kogge
Het scheepswrak bij Kampen lijkt een relatief groot schip en is ontdekt tijdens een verkenning van de bodem met sonarapparatuur. Dat onderzoek tussen Zwolle en Kampen werd uitgevoerd in het kader van het Ruimte voor de Rivier project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel.

Bij de bodeminspectie zijn scheepsbouwkundige kenmerken aangetroffen die kunnen duiden op een kogge. Zo blijkt uit een eerste verkenning uit 2011 dat er sprake is van een overnaadse huisconstructie die is afgedicht met gesinteld mosbreeuwsel.

Deze kenmerken maken een datering uit de 14e of 15e eeuw waarschijnlijk. De grote hoeveelheid steengoed en aardewerk dat bij het wrak is gevonden pas ook goed in deze periode.
Provincie:
Tag(s):