maandag, 14. mei 2012 - 9:36 Update: 08-07-2014 0:27

Terror Jaap moet loonbelasting betalen

Den Haag

Jaap Amesz, alias Terror Jaap, die in 2008 als winnaar uit de bus kwam van het tv-programma De Gouden Kooi, moet loonbelasting betalen over zijn prijzengeld.

De Hoge Raad heeft die uitspraak van het gerechtshof ’s-Gravenhage op 11 mei bevestigd. De prijs moet volgens de Raad beschouwd worden als loon uit dienstbetrekking. Dat betekent dat daarop terecht loonbelasting is ingehouden.

Sms-stemming
Belanghebbende nam in 2008 deel aan het televisieprogramma De Gouden Kooi. Hij woonde met andere deelnemers in een villa. Televisiebeelden van de bewoners waren 24 uur per dag via media voor het publiek toegankelijk. Talpa productions B.V., de producent van het programma, betaalde hem € 1000 voor iedere maand die hij in de Gouden Kooi doorbracht. Belanghebbende is via sms-stemming aangewezen als winnaar van het programma en heeft daarmee de hoofdprijs van € 1.351.000 gekregen. Talpa heeft op de prijs bijna € 454.000 loonbelasting ingehouden. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt.

Kansspel
Het hof ’s-Gravenhage oordeelde op 22 juni 2011 dat de arbeidsverhouding tussen Talpa en belanghebbende moet worden aangemerkt als een dienstbetrekking en het winnen van de hoofdprijs, in die context, als loon. Belanghebbende heeft cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad. Hij stelt zich op het standpunt dat hij de hoofdprijs niet heeft verkregen uit zijn dienstbetrekking bij Talpa, maar uit een kansspel waarbij de televisiekijkers de winnaar hebben aangewezen.

Loon
De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond. De arbeidsverhouding tussen Talpa en belanghebbende moet aangemerkt worden als een dienstbetrekking en het hof heeft terecht geoordeeld dat de hoofdprijs door Talpa is verstrekt op grond van de overeenkomst. Daarom is sprake van loon uit dienstbetrekking. Hierbij doet het er volgens de Hoge Raad niet toe dat belanghebbende via een sms-stemming als winnaar is aangewezen.
Categorie:
Tag(s):