maandag, 10. september 2012 - 12:40

Top 100 malafide uitzendbureaus wordt hard aangepakt

Den Haag

De Inspectie SZW en de Belastingdienst pakken vanaf het najaar van 2012 als eerste de honderd uitzendbureaus aan die het meest over de schreef gaan.

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigde in maart 2012 maatregelen aan om een eind te maken aan malafide uitzendbureaus. De minister versterkt daartoe de opsporing en handhaving. Ook moeten meer uitzendbureaus zich certificeren en moet de kwaliteit van het certificaat omhoog. Dit schrijft minister Kamp vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Misstanden
Minister Kamp: “De misstanden in de uitzendbranche moeten over zijn. We doen al veel, maar er zijn meer inspanningen nodig. Ook door de sector zelf. Samen pakken we de bureaus aan die onderbetalen, geen sociale premies betalen, mensen uitbuiten en daardoor op een oneerlijke manier concurreren.” Bruls (Voorzitter Bestuur Stichting Normering Arbeid): “De sector voelt de urgentie om de problemen op te lossen: het is slecht voor het imago van de sector en het verpest de markt voor eerlijke uitzenders.”

Invallen
De Inspectie SZW heeft sinds maart van dit jaar 232 inspecties bij uitzendbureaus verricht en 17 invallen gedaan. De afgelopen week heeft de Inspectie SZW nog een inval gedaan bij twee uitzendbureaus en een inlenend bedrijf in Den Haag en Leeuwarden. Het onderzoek naar deze bedrijven loopt nog. Bij de inlener werd een persoon aangetroffen die werkte met een vervalst identiteitsdocument. Deze persoon is in vreemdelingenbewaring gesteld. Het uitzendbureau en de inlener worden hiervoor beboet. Daarnaast zijn er auto’s in beslag genomen vanwege hoge openstaande boetes van de Belastingdienst.

Certificering
Om de handhaving en opsporing te versterken gaat de minister in een register opnemen welke personen al eerder beboet zijn. Verder versterkt hij de mogelijkheden om de persoon achter een malafide uitzendbureau aansprakelijk te maken. Dit vergemakkelijkt de opsporing, omdat het moeilijker wordt het bureau failliet te laten verklaren en een nieuw uitzendbureau op te richten. De sector zelf scherpt de norm aan voor certificering en gaat de controles hierop intensiveren. Minister Kamp onderzoekt of het mogelijk is om inlenende bedrijven in risicosectoren zoals de bouw, schoonmaaksector en land- en tuinbouw te verplichten om gebruik te maken van een gecertificeerde onderneming.

De minister ziet op dit moment geen toegevoegde waarde in een vergunningplicht voor uitzendbureaus. De aangekondigde maatregelen moeten voldoende zijn om samen met de sector de misstanden aan te pakken.
Provincie:
Tag(s):