woensdag, 3. oktober 2012 - 17:34

Tussenpersonen sluiten meer hypotheken af dan banken

Amsterdam

Zes op de tien hypotheken wordt via het intermediair gesloten. Dit heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) woensdag bekendgemaakt.

‘In de laatste AFM Consumentenmonitor is het aandeel van het tussenpersoonkanaal met 41% voor het eerst groter dan het bankkanaal. Het marktaandeel van hypotheekwinkels is stabiel rond de 20%’, aldus de ASFM.

Slechts een kwart van de hypotheekadviezen wordt nog met provisie betaald. De AFM heeft op haar website alle informatie over het komende provisieverbod op één plaats verzameld.

Hoge conversie
Hypotheeksluiters voeren nu met minder soorten adviseurs een gesprek, men lijkt vooral minder ook naar de bank te gaan. In 2010 voerde 63% nog een gesprek bij een bank, in 2012 is dit 40%. De conversie voor het bankkanaal is dus ruim driekwart; namelijk het aandeel dat sluit via bank van 31% gedeeld door 40% (deel dat een adviesgesprek heeft bij een bank).

Voor tussenpersonen is deze conversie veel hoger, ruim negen van de tien: 45% heeft een adviesgesprek gehad bij een tussenpersoon en uiteindelijk sluit 41% de hypotheek via een tussenpersoon. Hypotheekwinkels converteren tweederde van de mensen die bij hen op gesprek komt; 29% van de hypotheeksluiters heeft bij een hypotheekwinkel gepraat, 19% uiteindelijk gesloten.

Minder kanalen gebruikt
Het aantal soorten kanalen (tussenpersoon, bank, hypotheekwinkel, verzekeraar) dat een hypotheeksluiter gebruikt is de afgelopen twee jaar gedaald van 1,6 naar 1,2. Consumenten lijken dus al in een vroeger stadium de voorselectie voor het kanaal van afsluiten te doen.

Starters gebruiken gemiddeld wel iets meer kanalen dan oversluiters of doorstromers en voeren in totaal meer oriëntatie- en adviesgesprekken. De hoeveelheid tijd die een consument zelf besteedt, dus los van de adviesgesprekken, is zesenhalf uur en verschilt niet tussen starters of andere sluiters.

Van de hypotheken die eind 2011, begin 2012 zijn gesloten, was ruim een kwart een oversluiting, er werd een nieuwe hypotheek gesloten zonder naar een ander huis te verhuizen. Een jaar eerder, in de meting van voorjaar 2011, was dit nog 39%. Door deze daling is het relatieve aandeel van starters in de hypotheekproductie gestegen van 26% naar 36%.

Provisieverbod
Per 1 januari 2013 geldt het provisieverbod voor advies en bemiddeling in hypotheken en andere complexe producten. Meer dan de helft van het advies via intermediair wordt via een vast bedrag betaald. Deze cijfers laten zien dat consumenten ook bij fixed fee een persoonlijk adviesgesprek aangaan voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek.

Een kwart van het intermediair werkt nog via provisie voor hypotheekadvies. Die groep heeft nog enkele maanden om zijn verdienmodel aan te passen. De meerderheid van het intermediair in hypotheken heeft de omslag naar provisievrij werken voor complexe producten al gemaakt.

Bijna 15% van de hypotheeksluiters weet niet hoe het advies betaald is of denkt dat het gratis is. Deze groep zal in 2013 door de directe beloning van consument aan adviseur ervaren dat financieel advies niet gratis is.
Provincie:
Tag(s):