vrijdag, 24. augustus 2012 - 19:24

Twee van de drie bestuursleden VUmc leggen functie neer

Amsterdam

De laatste periode is er veel onrust rond VUmc ontstaan. Vandaag hebben de heren drs. E.B. Mulder, voorzitter raad van bestuur, en drs. W.M. van Ewijk, lid raad van bestuur, besloten om hun functie ter beschikking te stellen.

Mulder: ‘Het is ons niet gelukt om de voortdurende spanningen rond een aantal van onze medisch specialisten te bezweren. Het inzicht dat ik geen rol meer kan spelen bij de oplossing hiervan is voor mij directe aanleiding om deze stap te zetten. Dat betreur ik ten zeerste.’

Van Ewijk: ‘We hebben op alle mogelijke manieren gepoogd de situatie weer onder controle te krijgen. De patiëntveiligheid hebben we daarbij constant kunnen waarborgen. Maar het interne conflict hebben we helaas nog niet kunnen oplossen.’

De Raad van Toezicht heeft er begrip voor dat beide bestuursleden om deze reden hun portefeuilles ter beschikking stellen en heeft hun beslissing geaccepteerd. De Raad waardeert het feit dat Mulder en Van Ewijk in deze moeilijke omstandigheden de zorg en veiligheid voor patiënten en het belang van VUmc voorop hebben gesteld. Hij meent dat spanningen tussen specialisten niet tolerabel zijn en zal er daarom op toezien dat door nieuwe bestuursleden krachtig zal worden geïntervenieerd.

Het derde lid van de raad van bestuur, de heer prof. dr. W. Stalman, vice-voorzitter en decaan, blijft zijn huidige functie vervullen.

De Raad van Toezicht heeft inmiddels het invullen van de vacatures op interimbasis in werking gezet. De Raad zal hier volgende week nader over berichten.

Vanavond in het NOS journaal van 20 uur zal de heer prof. dr. C.P. Veerman, voorzitter van de Raad van Toezicht een korte toelichting geven.
Provincie:
Tag(s):