vrijdag, 13. juli 2012 - 23:12

”Witte Wieven” komen tot leven aan de Westerbrink

Assen

Gedeputeerde Ard van der Tuuk heeft tijdens een midzomeravond aan
de Westerbrink het nieuwe kunstwerk Window of your Eyes onthuld. Het kunstwerk is ontworpen door beeldend kunstenaar Giny Vos. Hiermee is het laatste deel van de verbouwing van het provinciehuis gerealiseerd

Het kunstwerk is geïnspireerd op het aanwezige landschap met de historische eikenlaan, die recht doorloopt naar het oude provinciehuis, het huidige Drents Museum. Een andere inspiratiebron is de verdiepte statenzaal, die op haar beurt refereert aan de Balloërkuil. Daar
vergaderden in de Middeleeuwen bij mooi weer de Staten van Drenthe.

Bij Window of your Eyes is gekozen voor een combinatie van duurzame natuurlijke materialen en moderne technologie. Het kunstwerk bestaat uit een groot aantal boomstammen van 4 meter hoog en 15 cm dik. In de
kern van het kunstwerk zijn de boomstammen op verschillende hoogte onderbroken met transparante glazen buizen. Daardoor lijken ze in de lucht te zweven. Volgens de kunstenares vormen de glazen buizen samen een spiraalvorm die van beneden naar boven breder wordt. In
deze glazen buizen zijn LEDs aangebracht waarmee een dynamisch lichteffect wordt gemaakt. Het licht werkt als een wolk, een mistnevel (die associaties oproept met witte wieven) in telkens andere gedaanten.

Giny Vos: “het kunstwerk op deze locatie moest in mijn verbeelding een plek van samenkomst zijn, een huis, een kuil met een grote schoonheid maar enigszins verborgen, waar vlagen licht doorheen trekken”.
Bij de financiering van de verbouw van het provinciehuis is 1% gereserveerd voor kunst waarbij Provinciale Staten heeft gekozen voor 1 bijzonder kunstwerk in de omgeving rondom het provinciehuis wat voor iedereen toegankelijk is. Het kunstwerk heeft 140.000 euro gekost.
Provincie:
Tag(s):