vrijdag, 7. september 2012 - 21:02

Woningbouw op voormalig trainingsveld WKE

Emmen

De gemeente Emmen gaat onderzoeken of het voormalig trainingsveld van voetbalvereniging WKE op woonwagencentrum De Ark ontwikkeld kan worden tot een woonlocatie Tip II. Belangrijke uitgangspunten voor het onderzoek zijn Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en de financiële haalbaarheid. Het college stelt hiervoor € 28.000,- voorbereidingskrediet beschikbaar.

In 2009 is Tip I gerealiseerd. Bewoners, in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, wooncorporatie Lefier en de gemeente werkten samen aan deze ontwikkeling. Het eindresultaat was de bouw van 10 woningen (4 koop, 6 huur) aan De Tip naast woonwagencentrum De Ark. Wethouder Ton Sleeking: “De initiatiefnemers van deze ontwikkeling hebben zich inmiddels wederom gemeld bij de gemeente met de wens een uitbreiding van dit traject te realiseren op basis van de behoefte van potentiële bewoners. Het leveren van maatwerk wordt steeds belangrijker”.

Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar in welke mate het ontwikkelen van deze locatie een rol kan spelen in het mogelijk opheffen van de woonwagenlocatie Valtherlaan. Ook wordt onderzocht wat de positieve en negatieve gevolgen zijn van het ontwikkelen van de locatie centrumgebouw en naastliggend parkeerterrein binnen de ontwikkelingen van het voormalig trainingsveld. De onderzoeken starten in september en duren tot het einde van dit jaar. De uitkomsten van beide onderzoeken worden meegenomen in de ontwikkeling van De Tip II.

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) komen bewoners in verenigingsverband tot een ontwerp en geven opdracht om te bouwen. Voordelen binnen dit traject zijn eigen initiatief, eigen zeggenschap en eigen verantwoordelijkheid nemen in je eigen woonomgeving. Dit past niet alleen bij het idee van maatwerk maar ook bij de gemeentelijke visie ‘meer van de samenleving, minder van de overheid’.
Provincie:
Tag(s):