dinsdag, 5. maart 2013 - 19:56 Update: 03-07-2014 1:02

Aantal griepgevallen neemt snel af

Aantal griepgevallen neemt snel af
Foto: Archief FBF.nl

Lelystad - Het aantal griepgevallen in Nederland en België daalt zienderogen.

Dat blijkt dinsdag uit de meest recente gegevens van de Grote Griepmeting www.degrotegriepmeting.nl en www.degrotegriepmeting.be. Als dit zo doorgaat, zal de griep over een à twee weken onder de epidemische grens zijn gedaald. "Onze internetmeting door vrijwilligers toont aan dat het aantal kinderen met griepachtige verschijnselen nu snel aan het afnemen is. Ook volwassenen geven steeds minder griepachtige ziektebeelden door. 65-plussers blijven nog schommelen rond de epidemische grens." [b]Recordgriep[/b] De griepepidemie was intenser dan vorig seizoen en duurt ook langer. "12 weken griep in het land is voor de afgelopen tien jaar een record," aldus Koppeschaar. "Tijdens de winters van 2010-2011 was er sprake van 7 weken griep, tijdens de winters van 2004-2005 en 2005-2006 duurde de griepepidemie 8 weken en tijdens de winter van 2007-2008 (met een zeer zwakke epidemie) 10 weken. Doordat maar 20% van de Nederlanders met griep naar de huisarts gaat, zien die een onderrapportage van het werkelijke aantal griepgevallen. Huisartsen zien voornamelijk kinderen, risicogroepen en 65-plussers, terwijl de Grote Griepmeting ook meldingen krijgt van gezonde volwassenen. Daardoor ziet de internetmeting veel meer griepachtige ziektebeelden. [b]Internationale belangstelling[/b] De Grote Griepmeting mag zich inmiddels in een grote internationale belangstelling verheugen. Hadden de afgelopen vier jaar al vele andere Europese landen zich geschaard onder de gemeenschappelijke website www.influenzanet.eu, medio april zal in Amsterdam een formele overeenkomst worden gesloten met identieke initiatieven in Australië (www.flutracking.net) en de Verenigde Staten (www.flunearyou.org). “Dankzij de vele tienduizenden vrijwilligers hebben we een geheel nieuwe tak van wetenschap kunnen ontwikkelen,” vervolgt Koppeschaar: “self-reported participatory surveillance, zoals de Engelstaligen het noemen. We hebben er het afgelopen jaar presentaties over gegeven op wetenschappelijke conferenties in Boston, San Francisco, Bangkok en Wenen. Het enthousiasme was daar zo groot, dat Skoll Global Threats Fund, Connecting Organizations for Regional Disease Surveillance (CORDS) en Science in Action BV honderd epidemiologen, artsen, dierenartsen en wiskundigen heeft uitgenodigd om tezamen met de mouwen opgestroopt te gaan kijken hoe we dit systeem verder kunnen uitbouwen voor verbetering van de volksgezondheid. Het gaat dan niet alleen meer om het in kaart brengen van de griep, maar om het wereldwijd bestrijden van alle infectieziekten bij zowel mens als dier.”
Provincie: