maandag, 4. november 2013 - 18:43 Update: 03-07-2014 0:49

Elke dag twee doden en vijftig gewonden in het verkeer

Archief foto | EHF
Foto: EHF
Den Haag

De Nederlandse overheid heeft extra ambitie nodig voor de aanpak van de verkeersveiligheid. Het aantal verkeersslachtoffers, met name het aantal verkeersgewonden, stijgt in Nederland.

Elke dag vallen in Nederland maar liefst twee doden en vijftig gewonden in het verkeer. Dit veroorzaakt onnoemelijk leed en kost de maatschappij jaarlijks ruim €12,5 miljard (ziektekosten, revalidatie, schade aan voertuigen) Tegelijkertijd investeert de overheid steeds minder in verkeersveiligheid. De ANWB vindt dit onacceptabel. Volgens de ANWB wordt het hoog tijd dat de minister van Infrastructuur en Milieu haar verantwoordelijkheid neemt en zorgt voor een aanpak waarmee het aantal verkeersslachtoffers structureel wordt teruggedrongen. De bond pleit voor aanpak bestaande uit maatregelen die kunnen rekenen op draagvlak bij de weggebruiker én die een gunstige kosten/batenverhouding hebben. De huidige Beleidsimpuls Verkeersveiligheid is verre van toereikend, vindt de ANWB.