woensdag, 18. september 2013 - 15:43 Update: 03-07-2014 0:52

Prinses Laurentien opent taalspreekuur in Flevoziekenhuis

Foto van opening taalspreekuur | eigen foto
Foto: Eigen foto
Almere

Prinses Laurentien, voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven, heeft woensdag het Taal spreekuur geopend in mijnInfopunt van het Flevoziekenhuis. Het Flevoziekenhuis is het eerste ziekenhuis dat een Taal spreekuur aanbiedt.

Iedere week kunnen patiënten die moeite hebben met het lezen en begrijpen van een folder of formulier, hier terecht voor hulp. Het Taal spreekuur is één van de acties van het Flevoziekenhuis om laaggeletterde patiënten tegemoet te komen. Doel is tegelijkertijd om het aantal laaggeletterden in Almere te verminderen. Bij succes worden de openingstijden van het Taal spreekuur uitgebreid.