vrijdag, 8. februari 2013 - 10:47 Update: 03-07-2014 1:02

VEB in beroep tegen onteigening SNS Reaal

VEB in beroep tegen onteigening SNS Reaal

Beleggersvereniging VEB gaat namens ruim 1000 gedupeerde beleggers in beroep tegen de onteigening van de beleggers in SNS Reaal NV. Een zo vergaande inbreuk in het eigendomsrecht van burgers vereist rechterlijke toetsing. Daartoe heeft de VEB vanochtend een beroepsschrift ingediend bij de Raad van State.

Uitgangspunt voor de VEB is dat de raad van bestuur en de raad van commissarissen van SNS Reaal NV primair verantwoordelijk zijn voor de ontstane situatie. Daarnaast moet onder meer worden gekeken naar de rol van accountant KPMG en toezichthouder de Nederlandsche Bank. Het ligt echter ook op de weg van de VEB om deze eerste toepassing van de Interventiewet te laten toetsen. Onteigening van particulier eigendom is een zo vergaande inbreuk op de rechten van de burger dat onafhankelijke rechterlijke toetsing een voorwaarde is voor de legitimiteit ervan. Er zijn serieuze kanttekeningen te maken bij het onteigeningsbesluit, dat volledig is gestoeld op een nieuwe waardering van de vastgoedportefeuille van SNS Property Finance. Een 'second opinion' is hier op zijn plaats.
Categorie: