vrijdag, 20. september 2013 - 9:24 Update: 03-07-2014 0:51

Vreemdelingen met meer dan 1 miljoen makkelijker toegelaten

Foto van Fred Teeven | RVD
Foto: Archief FBF.nl
Foto van Fred Teeven | RVD
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Vermogende vreemdelingen kunnen vanaf 1 oktober van dit jaar makkelijker een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. Als zij beschikken over een vermogen van ten minste 1.250.000 euro en dit bedrag investeren in het Nederlands bedrijfsleven, kunnen ze een reguliere verblijfsvergunning voor de duur van één jaar ontvangen.

Het Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken beoordeelt of de investering van de vermogende vreemdeling naar een bedrijf gaat dat toegevoegde waarde heeft voor de Nederlandse economie. Die toegevoegde waarde is er als de investering voor extra werkgelegenheid zorgt en/of het bedrijf een innovatief karakter heeft. De vreemdeling wordt zo direct betrokken bij de Nederlandse economie. Om misbruik te voorkomen zal de herkomst van het vermogen worden getoetst. Het kabinet wil niet dat de regeling wordt gebruikt voor het witwassen van crimineel geld. Daarom toetst de IND of de vreemdeling een gevaar is voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Ook zal de IND informatie inwinnen bij de Financial Intelligence Unit (FIU)-Nederland, die belast is met de uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De FIU Nederland kan daarbij zijn internationale netwerk in 134 landen gebruiken. Staatssecretaris Teeven wil met dit voorstel een impuls geven aan de Nederlandse economie.