dinsdag, 22. oktober 2013 - 11:34 Update: 03-07-2014 0:50

Waterschap pakt illegale lozingen in het riool aan

Foto van riool | fbf
Foto: fbf
Utrecht

Waterschap Vallei en Veluwe gaat illegale lozingen in het riool harder aanpakken. Meer onaangekondigde bedrijfscontroles en meetapparatuur in het riool moeten ervoor zorgen dat illegale lozers van vet en ander stoffen opgespoord worden.

Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat door agrarische en industriële bedrijven meer afvalwater wordt geloosd, dan waarvoor belasting wordt betaald. Ook komen met dit afvalwater andere vervuilende stoffen binnen dan door bedrijven worden gemeld. Binnenkort starten de extra bedrijfscontroles in de gemeente Bunschoten. Net als burgers betalen bedrijven belasting voor de kosten die het waterschap maakt om afvalwater schoon te maken op de rioolwaterzuivering. Deze zuiveringsheffing wordt voor bedrijven gebaseerd op gegevens die zij aanleveren. In de eerste helft van 2013 verrichtte het waterschap metingen in het gemeentelijk riool van Bunschoten en op de rioolwaterzuivering in Amersfoort waar het rioolwater van Bunschoten wordt gezuiverd. Hieruit bleek dat er meer en ander industrieel afvalwater wordt geloosd vanuit Bunschoten, dan door de bedrijven gezamenlijk werd opgegeven.

De vervuiler moet betalen

“Dit betekent dat niet de vervuiler betaalt, maar de burger en de bedrijven die wel rechtmatig handelen. Dat kunnen we niet accepteren en handhavend optreden is dan ook van het grootste belang”, aldus heemraad Bert van Vreeswijk van Waterschap Vallei en Veluwe. “De kosten die het waterschap maakt bij de rioolwaterzuivering in Amersfoort zijn door de illegale lozingen hoger dan begroot. Dat kan op termijn leiden tot een hogere belasting voor iedereen. Dat willen we niet. Daarom doen we er alles aan om de lozers op te sporen en hen de juiste zuiveringsheffing te laten betalen”.

Verstoppingen in het riool

De gemeente Bunschoten is nauw betrokken bij het onderzoek. Ook voor de gemeenten zijn illegale lozingen, zoals van vetten, onwenselijk omdat ze tot verstoppingen kunnen leiden. “Waterschap en gemeente werken al vele jaren samen voor een efficiënte behandeling van afvalwater. Daarmee besparen we kosten en dat komt ten goede aan onze burgers. Logisch dat we erop gebrand zijn dit probleem bij de bron aan te pakken”, aldus Van Vreeswijk. Het probleem speelt overigens niet alleen in Bunschoten. “Ook op andere rioolwaterzuiveringen zien we illegale lozingen binnenkomen, met name in Nijkerk, Ede, Harderwijk en Elburg. Ook hier ondernemen we actie”, zo besluit Van Vreeswijk.

Provincie: