maandag, 29. september 2014 - 18:02 Update: 29-09-2014 18:26

Agent moet onacceptabel veel geweld en agressie weerstaan

Agent moet onacceptabel veel geweld en agressie weerstaan
Foto: Archief EHF
Den Haag

Jaarlijks moeten honderden politiemensen thuis agressie en geweld weerstaan vanwege hun functie. Bij geweld tijdens werktijd gaat het om ongeveer zesduizend politiemensen over het afgelopen jaar. Dit blijkt maandag uit een onderzoek naar agressie en geweld tegen politieagenten.

‘Dat is onacceptabel veel’, aldus korpschef Gerard Bouman in een reactie op het vandaag gepubliceerde onderzoek ‘Over de grens’. Bouman: ‘Elke vorm van agressie en geweld tegen politiemensen tijdens en buiten werktijd is onacceptabel en elk incident is er een te veel. Over die grens gaan, tolereren wij niet."

Fysiek geweld of dreiging daarmee 
Het onderzoek, dat de Politieacademie heeft uitgevoerd onder drieduizend politiemensen, laat zien dat bijna veertien procent van de politieagenten in het voorbije jaar privé een vorm van agressie en geweld heeft meegemaakt. Daarbij gaat het in meer dan tien procent van de gevallen om scheldpartijen. Fysiek geweld schommelt rond de twee procent. In een kwart van de gevallen ging het tijdens werktijd om fysiek geweld of dreiging daarmee. Voor aspiranten liggen die getallen iets hoger (45%/27%), voor niet-operationele medewerkers beduidend lager (3,8%/2%).

Positief
Ruim negen op de tien slachtoffers van fysiek geweld toont zich tevreden met de reactie van directe collega’s en bijna 65% is positief over de wijze waarop de politie daders aanpakt. Over de aanpak en terugkoppeling door het Openbaar Ministerie en over de strafmaat voor de daders zijn de slachtoffers van tegen de politie gericht geweld minder tevreden.

Weerbaarheid
De afgelopen jaren heeft de politie meerdere verbeteringen doorgevoerd: In 2011 is het programma Weerbaarheid van start gegaan. Daarmee wordt de fysieke, mentale en morele weerbaarheid versterkt van alle politiemedewerkers die in de frontlinie opereren. De afgelopen maanden is het afstemmingsprogramma Professioneel Optreden opgesteld en recent het Actieplan Geweld tegen Politieambtenaren (GTPA).

Houvast
Daarmee biedt de politie medewerkers en leidinggevenden duidelijkheid en houvast bij het ondersteunen van collega’s die tijdens of vanwege hun werk met agressie en geweld geconfronteerd worden. Ook preventie, leren van GTPA-incidenten en gericht optreden tegen de daders maken onderdeel uit van het actieplan. Dit pakket maatregelen hoort bij goed werkgeverschap en verstevigt de professionaliteit van de politiemedewerkers.

Verbetering
De politie ziet het rapport als een belangrijke aanwinst, omdat het inzicht verschaft in wat politiemedewerkers nodig hebben als zij met agressie en geweld te maken krijgen tijdens het werk en daarbuiten en hoe het korps hen daarbij optimaal kan ondersteunen. De korpsleiding is zich bewust dat opvang en nazorg in het verleden niet in alle gevallen naar behoren zijn verlopen. Dit rapport biedt concrete aanknopingspunten voor verbetering. Daarover gaat de korpsleiding in gesprek met de betrokken partijen, waaronder het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de politievakorganisaties.

Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):