dinsdag, 16. december 2014 - 13:37

Geen beslag op monstertruck Haaksbergen door slachtoffers

Geen beslag op monstertruck Haaksbergen door slachtoffers
Foto: Archief MV
Haaksbergen

De rechtbank Overijssel oordeelt dat er geen directe noodzaak is om de monstertruck van het ongeluk in Haaksbergen in beslag te nemen. Voor de slachtoffers en nabestaanden biedt de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer (WAM) voldoende zekerheid.

Daarnaast is er mogelijk aanvullende dekking door de verzekeraars van de organisatie van het stuntevenement en de gemeente Haaksbergen. De rechter oordeelt dat de vrees voor verduistering van de monstertruck op basis van twee anonieme tips onvoldoende is onderbouwd.

Voldoende zekerheid

De voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat de maximale dekking van de WAM van 5,6 miljoen euro voldoende zekerheid biedt voor de slachtoffers en nabestaanden. Zij schatten de schade op ongeveer 390.000 euro. Het waarborgfonds heeft in een brief bevestigd dat zij schadevergoedingen gaat verrichten aan de slachtoffers en de nabestaanden. De slachtoffers en de nabestaanden moeten hun vordering dan wel aan de WAM overdragen.

Verzekeringen

Daarnaast hebben zowel Stichting Sterevenementen Haaksbergen als de gemeente Haaksbergen ieder een eigen aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekeraars bieden mogelijk, (aanvullende) dekking voor de schade van verzoekers.