dinsdag, 14. januari 2014 - 10:52 Update: 03-07-2014 0:44

Milieudefensie:groei melkveehouderij kost ruim 355 miljoen per jaar

Foto van koe bij melkveehouderij | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De voorspelde groei met twintig procent van de Nederlandse melkveehouderij gaat de maatschappij jaarlijks honderden miljoenen kosten, blijkt uit een vandaag gepubliceerde quick scan van Milieudefensie.

Deze extra kosten, jaarlijks ruim 355 miljoen euro, komen voort uit de schade aan natuur, landbouwgewassen en gezondheid die het gevolg zijn van de groei. “Deze kosten worden afgewenteld op de maatschappij als de politiek niet ingrijpt,” aldus Jacomijn Pluimers, campagneleider duurzaam voedsel van Milieudefensie. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de de intensieve veehouderij in Nederland.

Externe kosten melkveehouderij

De maatschappelijke kosten komen voort uit schade door extra vervuiling, bijvoorbeeld in de vorm van fijnstof, stikstof of ammoniakuitstoot. Dit brengt extra gezondheidskosten met zich mee voor particulieren en overheid. Daarnaast zal de overheid extra kosten maken voor bijvoorbeeld het zuiveren van drinkwater. “Om goedkoop melkpoeder aan China te kunnen leveren, wordt de rekening doorgeschoven naar de burgers,” aldus Pluimers. “Nederland heeft al een gigantische vee-industrie. Die moeten we niet nog eens laten groeien.”

Subsidies mestverwerking
Overigens verwacht Milieudefensie dat de maatschappelijke kosten nog hoger uit kunnen vallen. Om een deel van de mestproblemen tegen te gaan, heeft het kabinet mestverwerking verplicht gesteld. Mestverwerking draait op subsidie, maar er is nog niet bekend hoeveel subsidie jaarlijks naar mestverwerking gaat. Het Planbureau voor de Leefomgeving gaf al aan dat er onvoldoende capaciteit blijft om alle extra mest te verwerken. “De overheid kiest subsidie te spenderen aan een oplossing die het probleem van overbemesting nooit op kan lossen,” aldus Pluimers. “Dat is een duur doekje voor het bloeden.”

De groei van de melkveehouderij is mogelijk vanwege het verdwijnen van het melkquotum in 2015. Volgens Milieudefensie zijn er maatregelen nodig om de groei van de veehouderij binnen de perken te houden. Zo moet er afspraken komen voor een grondgebonden melkveehouderij waarbij er niet meer dan 13.000 kilo melk per hectare geproduceerd wordt. Als deze afspraken er niet komen, dan moet er een grens komen aan het aantal koeien dat we in Nederland kunnen houden, zoals dat nu ook bij varkens en kippen het geval is.

Provincie: