maandag, 26. mei 2014 - 19:11 Update: 03-07-2014 0:35

Monumentale bomen Onze Lieve Vrouwe-plein Maastricht moedwillig vergiftigd

foto van boom vergiftiging | Gem. Maastricht
Foto: Gem. Maastricht
Maastricht

Afgelopen week is er door de gemeente Maastricht geconstateerd dat er enkele bomen op het Onze Lieve Vrouwe-plein opzettelijk worden vergiftigd. Er zijn bij de betreffende bomen die tegenover ‘De Lanteern’ en ‘Brasserie van Buuren staan, op borsthoogte meerdere gaten geboord waardoor gif is ingebracht.

Omdat in deze tijd van het jaar per dag duizenden liters sapstroom van de wortels naar de kroon gaan, sterft momenteel het desbetreffend bladerdak boven de boorgaten af. Of de kroon en daarmee de boom zich hiervan hersteld, is volgens de gemeente nog onzeker en afhankelijk van mogelijke herhalingen van deze daad van vandalisme. Vast staat in ieder geval, dat daarmee het ensemble van de eeuwenoude lindebomen, dat een dak vormt boven het plein en voor de specifieke sfeer zorgt in dit deel van de historische binnenstad, verloren gaat.

Aangifte
Stadsbeheer heeft van de constatering aangifte gedaan bij de politie en verzocht om nader onderzoek te doen naar de aanslag op de bomen.

Het Onze Lieve Vrouwe-plein, door oud burgemeester Philip Houben wel de huiskamer van Maastricht genoemd vanwege het intieme karakter, vertegenwoordigt een grote cultuurhistorische waarde. De eeuwenoude lindebomen maken daar een onlosmakelijk deel van uit. De twee beeldbepalende bomen aan het begin van het plein, vertegenwoordigen dan ook een grote financiële waarde. Vervanging van de twee kapitale bomen zal de gemeente vele tienduizenden euro’s kosten. Een reconstructie van het totale bomenbestand op het plein kost een veelvoud hiervan.

De bomen komen onder extra toezicht te staan om de overtreders bij herhaling op te kunnen pakken; de schade zal dan op hen worden verhaald.

Provincie:
Tag(s):