dinsdag, 10. juni 2014 - 19:13 Update: 03-07-2014 0:35

Netwerk KPN beter beschermd bij eventuele overname

Foto van KPN Telecom tent monteur | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Wanneer een overname van een Nederlands telecombedrijf schade zou kunnen toebrengen aan het telecomnetwerk kan de overheid straks ingrijpen. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Kamp: 'Nederland heeft een van de meest veilige en betrouwbare telecomnetwerken van de wereld. Goed functioneren daarvan is van nationaal belang. Het telecomnetwerk van KPN is daarin erg belangrijk en wordt daarom extra beschermd bij een eventuele overname.'

Burgers, bedrijven en de overheid hebben voor hun communicatie een goed functionerend telecomnetwerk nodig. Voor de overheid geldt dit bijvoorbeeld voor diensten als C2000 -het communicatiesysteem van de hulpdiensten-, de noodcommunicatievoorziening (NCV), de Haagse Ring voor dataverkeer tussen ministeries en de communicatiedienstverlening aan Defensie, die door KPN worden uitgevoerd.

De overheid kan straks ingrijpen wanneer een overname van een Nederlands telecombedrijf schade kan toebrengen aan het telecomnetwerk en daardoor de nationale veiligheid in gevaar kan komen. Een overnamepartij heeft straks een zogeheten 'verklaring van geen bezwaar' van de overheid nodig wanneer het Nederlandse bedrijf over infrastructuur beschikt waar bepaalde overheidsdiensten en andere telecombedrijven van afhankelijk zijn. Deze verklaring is nodig vanaf een belangrijke deelneming in het bedrijf. Gedacht wordt aan een percentage van 30%. De verklaring is ook nodig voor de benoeming van de raad van bestuur en van commissarissen. Op dit moment komt alleen KPN daarvoor in aanmerking.

Kamp: 'Iemand die aandelen KPN wil kopen kan dat gewoon blijven doen. De bevoegdheden zijn alleen bedoeld om de overheid in te kunnen laten grijpen wanneer de nationale veiligheid in het geding zou zijn.'

De aangekondigde maatregelen en de criteria waarop ze kunnen worden verleend worden verder uitgewerkt in een wetsvoorstel dat voorjaar 2015 wordt verwacht.

Categorie:
Tag(s):