donderdag, 13. februari 2014 - 21:28 Update: 03-07-2014 0:42

Onbeperkt jagen op knobbelzwanen onaanvaardbaar

Onbeperkt jagen op knobbelzwanen onaanvaardbaar
Den Haag

Knobbelzwanen mogen in heel Zuid-Holland onbeperkt worden gedood, ook tijdens het broedseizoen. Daarbij is zelfs de inzet van honden toegestaan.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vindt dit, net als GroenLinks, onaanvaardbaar. Beide partijen willen dat de provincie de jacht op de knobbelzwanen alsnog verbiedt of tenminste sterk beperkt. Het verjagen of doden van de zwanen op weilanden of akkers met granen is toegestaan tussen 15 november en 31 mei, van een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang. Eén van de redenen voor de jacht op de knobbelzwanen is het gevaar dat ze langs wegen en fietspaden zouden veroorzaken. De Partij voor de Dieren en GroenLinks willen daarom weten waar die overlast zich afspeelt en hoeveel aanrijdingen en incidenten er waar en wanneer de afgelopen drie jaar hebben plaatsgevonden. Als dat niet bekend is, willen zij dat er een goed registratiesysteem voor wordt opgezet. Verder vragen beide partijen zich af of er wel is gezocht naar andere oplossingen om de eventuele overlast van de knobbelzwanen te voorkomen. Waarom kan er bijvoorbeeld niet worden volstaan met het bewerken van nesten en onvruchtbaar maken van eieren? En waarom is er geen sprake maatwerk en geldt de ontheffing voor de hele provincie? Er mag zelfs binnen de bebouwde kom op de zwanen worden gejaagd, waardoor mensen en dieren extra gevaar lopen. De Partij voor de Dieren en GroenLinks vragen Gedeputeerde Staten daarom de ontheffing in te trekken of die in elk geval zo aan te passen dat er maatwerk wordt toegepast. Ook zouden er geen honden mogen worden ingezet tijdens de broedperiode en mogen zeker zwanenouders met jongen en zwanenpaartjes niet het risico lopen te worden gedood.
Provincie:
Tag(s):