maandag, 6. oktober 2014 - 14:50 Update: 06-10-2014 20:34

Pedoseksuele Benno L. moet enkelband omhouden

Oud-zwemleraar Benno L. moet enkelband om houden van rechter
Foto: Archief EHF
Den Haag

Benno L. moet zijn enkelband blijven dragen. Dit heeft de rechtbank in Den Haag maandag bepaald.

Benno L. had een kort geding tegen de Staat aangespannen over de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat het openbaar ministerie wel twee voorwaarden enigszins moet aanpassen. Hierbij blijft  het gebiedsverbod voor de woonplaatsen van de slachtoffers wel van kracht. 

Verder oordeelt de rechter dat de enkelband als controlemiddel alleen mag worden gebruikt als het openbaar ministerie die controle in zijn voorwaarden heeft opgenomen. De overige vorderingen van Benno L. dat de Staat moet meewerken aan zijn verhuizing naar de nabijheid van de Duitse grens en als voorschot op een schadevergoeding € 10.000,-  moet betalen, zijn afgewezen. 

Enkelband

Na de voorwaardelijke invrijheidstelling heeft het openbaar ministerie aan Benno L. voorwaarden opgelegd. Een daarvan is een locatieverbod voor elf gemeenten rondom ’s-Hertogenbosch waar zijn slachtoffers wonen. Aan dit verbod is elektronisch toezicht (GPS-controle door middel van een enkelband) gekoppeld. 

Na de verhuizing van Benno L. naar Leiden heeft de reclassering aanvullende voorwaarden gesteld. Een daarvan is een locatieverbod voor het park achter zijn woning en voor speelplaatsen en schoolpleinen in Leiden. Dit verbod wordt door de reclassering gecontroleerd door middel van het uitlezen van de enkelband van Benno L.

Ook heeft Benno L. met de burgemeester de afspraak gemaakt dat hij alleen onder begeleiding van vrijwilligers in Leiden activiteiten mag ondernemen. Ook dit verbod wordt door de reclassering gecontroleerd met de enkelband.

Enkelband voor locatieverbod rondom ’s-Hertogenbosch blijft 

De voorzieningenrechter oordeelt oplegging van de elektronische controle voor het locatieverbod rondom 's-Hertogenbosch gerechtvaardigd omdat er nu niet op vertrouwd kan worden dat Benno L. zijn toezegging om niet in het verboden gebied te komen zonder meer zal nakomen.

Provincie:
Tag(s):