maandag, 24. november 2014 - 17:04 Update: 24-11-2014 18:05

Sneller een boete voor overtreders privacyregels

Cbp mag overtreders privacyregels straks ruimer beboeten
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Overheidsinstanties en bedrijven die onzorgvuldig omgaan met gegevens van burgers kunnen straks sneller door het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) worden beboet. Dit meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie maandagmiddag.

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft de benodigde wetswijziging daarvoor maandag, mede namens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, naar de Tweede Kamer gestuurd. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord en beoogt de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren.

De nieuwe bevoegdheid versterkt het toezicht op de naleving en toepassing van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Het Cbp mag nu alleen een bestuurlijke boete opleggen bij een overtreding van een administratief voorschrift, bijvoorbeeld de verplichting om de verwerking van persoonsgegevens te melden.

Straks kan dat ook bij schending van meer algemene verplichtingen die de wet stelt aan gebruik en verwerking van persoonsgegevens. De bestuurlijke boete varieert van maximaal 20.250 euro in de laagste categorie tot maximaal 810.000 euro in de hoogste categorie. 

Provincie:
Tag(s):