maandag, 31. maart 2014 - 8:45 Update: 03-07-2014 0:39

Steeds meer mensen raken dieper in de schulden

Foto van lege spaarpot | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

Vandaag presenteert de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, haar jaarcijfers schuldhulpverlening over 2013.

Opnieuw is er een stijging van het aantal mensen dat zich bij de NVVK-leden meldt en opnieuw is de gemiddelde schuld toegenomen  In 2013 waren er 89.000 aanmeldingen, in 2012 waren dit er 84.500. De gemiddelde schuld steeg in een jaar tijd van 33.500 euro naar 37.700 euro. Dit meldt de NVVK maandag op de site.

Joke de Kock, voorzitter van de NVVK: “De effecten van de financiële crisis worden steeds zichtbaarder en zijn zorgwekkend. Het inkomen van veel huishoudens is de
laatste jaren aanmerkelijk gedaald en dat zorgt voor een groeiende groep mensen met problematische schulden. Enerzijds zijn er mensen die het moeilijk vinden hun gedrag
aan te passen aan deze nieuwe financiële situatie

Anderzijds is vaak het besteedbare inkomen gewoonweg te laag om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. In het afgelopen jaar is verder sterk naar voren gekomen dat schulden niet op zich zelf staan. Eén op de drie mensen die zich meldt bij schuldhulpverlening is ook bekend bij andere hulpverlenendeinstanties, zoals Maatschappelijk Werk, GGZ of Centrum voor Jeugd en Gezin. “De combinatie van sociale, financiële en psychische problematiek maakt dat het concreet oplossen van schulden soms onmogelijk is”, zegt
Joke de Kock. “De uitdaging is om voor die groep (ca. 17.000 mensen in 2013) tenminste stabilisatie in inkomen en uitgaven te verkrijgen, waarna er ruimte ontstaat
om naar oplossingen te kijken. Samenwerking tussen de lokale maatschappelijke organisaties is dan van groot belang.
Dit vereist een adequaatgemeentelijk beleid met daarin eenduidelijkeverankering van schuldhulpverlening.

Financiële problemen treffen een diversiteit aan mensen, zoals eigen woningbezitters, werknemers, zzp’ ers en uitkeringsgerechtigden. Elke groep vraagt een eigen specifieke
aanpak. In tijden van beperkte budgett en moeten er keuzes gemaakt worden. Uitdrukkelijk roept de NVVK de nieuwe bestuurders van gemeenten op om zorg te dragen voor een
blijvende toegankelijke schuldhulpverlening voor iedere burger.

Categorie: