woensdag, 8. januari 2014 - 17:52 Update: 03-07-2014 0:45

Vervolging christenen neemt toe

Vervolging christenen neemt toe
Foto: Musicals Van den Ende
Den Haag

Het is triest te moeten constateren dat in het afgelopen jaar de christenvervolging wereldwijd weer is toegenomen, zegt Kamerlid Joël Voordewind bij het verschijnen van de ranglijst christenvervolging van Open Doors. Die toename is onder meer te verklaren doordat staten met een (zeer) zwakke overheid niet langer in staat zijn om haar burgers te beschermen.

Voordewind: ,,In deze landen (waaronder Somalië, Syrië, Irak, Afghanistan maar ook in toenemende mate Pakistan) zie je dat radicaal-islamitische bewegingen van het machtsvacuüm gebruik maken. Het vervolgen van christenen blijkt dan ook voor deze extremistische groeperingen steevast op de agenda te staan.” Tegelijkertijd krijgt in Nederland geloofsvervolging minder aandacht van de huidige Minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans. De ranglijst laat volgens het Kamerlid zien dat dit niet terecht is. ,,Veel van deze landen heb ik de afgelopen jaren bezocht. De persoonlijke verhalen van de slachtoffers van geloofsvervolging blijven mij altijd bij,

De ChristenUnie zal dan ook dit jaar weer blijvende aandacht vragen voor de positie van vervolgde christenen en andere bedreigde minderheden. Deze maand nog zal ik Egypte bezoeken. Ook daar zijn de christenen in toenemende mate het slachtoffer van vervolging door extremistische moslims. Kerken worden afgebrand, christenen vermoord of verkracht en vrijwel niemand wordt hiervoor gearresteerd. Ik zal er bij Minister Timmermans op aandringen deze ranglijst ook nadrukkelijk te betrekken bij de totstandkoming van het buitenlandbeleid, zowel op nationaal als op EU-niveau.”

Uitzetten asielzoekers

Deze ranglijst toont wederom aan dat het ronduit onbegrijpelijk is dat Nederland asielzoekers uitzet naar landen als Somalië, Irak en Afghanistan. Voordewind: ,,Landen waar het voor de ‘gewone’ burger al levensgevaarlijk is, laat staat wanneer je het christelijk geloof aanhangt. Ook Pakistaanse christenen kunnen vaak niet rekenen op asiel in Nederland terwijl de situatie daar enorm is verslechterd. Ik maak me er hard voor om regels voor asielzoekers uit deze landen te verruimen. Staatssecretaris Teeven kan in ieder geval beginnen om niet langer christelijke asielzoekers uit te zetten naar landen die op de Open Doors ranglijst staan, in ieder geval niet naar landen uit de top 10.”