woensdag, 20. mei 2015 - 9:06 Update: 20-05-2015 17:43

Alzheimereiwit in hersenen van 10% van 50-jarigen aangettroffen

Foto van hersenen
Amsterdam

Bij tien procent van de 50-jarigen zijn veranderingen in de hersenen waarneembaar die wijzen op de ziekte van Alzheimer.

De specifieke eiwitophopingen blijken twintig tot dertig jaar voordat dementie ontstaat al aanwezig te zijn. Opmerkelijk is dat er bij gezonde hoger opgeleiden vaker sprake is van ophoping van Alzheimereiwit. Dit zijn slechts enkele van de bevindingen uit een grootschalig internationaal onderzoek naar zogeheten amyloïde plaques, onder leiding van wetenschappers van het VUmc Alzheimercentrum en het Maastricht UMC+. De resultaten zijn verschenen in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift JAMA.

Alzheimer is tevens de voornaamste oorzaak van dementie

De ziekte van Alzheimer is een hersenaandoening die miljoenen mensen wereldwijd treft. De ziekte kenmerkt zich onder andere door geheugenklachten, overzichtsverlies, oriëntatie- en taalproblemen en uiteindelijk ook gedragsveranderingen. Alzheimer is tevens de voornaamste oorzaak van dementie. Eén van de vroegste veranderingen in de hersenen van patiënten is de ophoping van zogeheten amyloïde plaques.

Dit zijn eiwitten die zich nestelen tussen de zenuwcellen in het brein en daar de hersenfunctie verstoren. “Je kunt echter niet stellen dat iedereen met deze eiwitophopingen ook daadwerkelijk de ziekte van Alzheimer krijgt”, aldus Pieter Jelle Visser, klinisch-epidemioloog in Maastricht en Amsterdam. “Het is een risicofactor, maar niet iedereen met de eiwitophopingen zal uiteindelijk dement worden”.

Categorie: