donderdag, 10. september 2015 - 14:19 Update: 11-09-2015 16:43

SP pleit voor kleinere klassen in basisonderwijs

SP wil kleinere klassen in het basisonderwijs
Foto: Archief EHF
Den Haag

Klassen in het basisonderwijs moeten veel kleiner worden. Het wetsvoorstel van SP-Kamerlid Tjitske Siderius maakt per direct een eind aan klassen van 30 of meer leerlingen en werkt op termijn toe naar een gemiddelde klassengrootte van 23 leerlingen. 'De SP start een kleine klassenstrijd voor beter onderwijs. Kleine klassen zorgen voor meer aandacht en ondersteuning voor de leerlingen en verlagen de werkdruk van leraren. Dit mes snijdt aan twee kanten.'

Eén op de elf klassen in het basisonderwijs bestaat nu uit 30 of meer leerlingen. Siderius: 'De invoering van het passend onderwijs is een catastrofe gebleken. Dat maakt kleinere klassen nog noodzakelijker. Juist ook zwakkere leerlingen hebben veel baat bij kleine klassen en persoonlijke aandacht van de leraar. Door de werkdruk te verlagen van docenten kan de onderwijskwaliteit ook verbeteren.´

De SP vindt dat de tijd van vrijwilligheid voorbij is. 'Klassenverkleining is vooralsnog afhankelijk gemaakt van de bereidwilligheid en willekeur van individuele schoolbesturen. Dat heeft niet het gewenste resultaat gegeven. Het is tijd voor een harde grens: een wet voor kleine klassen.

Provincie: