vrijdag, 30. oktober 2015 - 15:45 Update: 30-10-2015 16:01

VNG: toegankelijkheid Landelijk referendum GeenPeil in het geding

VNG: toegankelijkheid Landelijk referendum GeenPeil in het geding
Foto: Archief EHF
Den Haag

Er dreigen langere wachtrijen en grotere reisafstanden voor de mensen die gaan stemmen voor het referendum van GeenPeil over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Hiervoor waarschuwt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijdag.

'De organisatie van een landelijk, raadplegend referendum - een nieuwe gemeentelijke taak - is vrijwel gelijk aan de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen. Toch stelt het Rijk veel minder geld beschikbaar voor het organiseren van referenda', aldus de VNG.

Wachtrijen

Dat heeft gevolgen voor de toegankelijkheid: gemeenten kunnen minder stemlokalen inrichten, kiezers moeten dus verder reizen en er is een grote kans op lange wachtrijen.

Kosten

De kosten van gemeenten voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bedroegen € 42,2 miljoen. Deze week werd bekend dat het eerste (nationaal) raadplegend referendum, over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne, op woensdag 6 april 2016 wordt gehouden. Het ministerie van BZK heeft de VNG laten weten dat voor het organiseren van het referendum € 20 miljoen in het gemeentefonds beschikbaar komt.

Provincie:
Tag(s):