woensdag, 25. maart 2015 - 14:54 Update: 25-03-2015 17:29

AIVD over de schreef met illegale eigen DNA-bank

AIVD overtrad wet met bijhouden eigen DNA-bank
Foto: Archief EHF
Zoetermeer

De AIVD heeft sinds 2002 tegen de wet in gehandeld door DNA-materiaal van personen in een eigen DNA-databank te bewaren.

Dit staat in een woensdag gepubliceerd rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de toepassing van biologisch forensische onderzoeksmethoden door de AIVD.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002 (Wiv 2002) staat het uitvoeren van biologisch forensisch onderzoek door de AIVD toe. Er bestaat echter geen specifieke regeling waarin de waarborgen voor het bewaren van celmateriaal en DNA-profielen zijn vastgelegd. 

DNA vernietigen

Zodra de AIVD de identiteit van een persoon heeft vastgesteld, moet het DNA-profiel en het eventuele celmateriaal worden vernietigd. Het is de AIVD dan ook niet toegestaan een eigen DNA-databank in te richten. Ten tijde van het onderzoek is vastgesteld dat de AIVD, op beperkte schaal, over een dergelijke databank beschikte. 

Provincie:
Tag(s):