woensdag, 28. januari 2015 - 13:22 Update: 28-01-2015 13:25

Korpsleiding reageert op uitzending Zembla

Korpsleiding reageert op uitzending Zembla
Foto: Achief MV
Den Haag

Televisieprogramma Zembla brengt een reportage over de marketingpraktijken van ICT-bedrijf Ordina. Om aanbestedingen te winnen zouden hoge ambtenaren – onder wie politiemensen – door het bedrijf gefêteerd worden.

Integriteit is de basis voor politiewerk. Politiemensen op straat en in de ondersteuning dienen vraagstukken te allen tijde onafhankelijk te beoordelen.  Met de komst van één korps is er nu een beroepscode, een handreiking voor ons doen en laten, tijdens werk en in privétijd. Daarnaast is er een geschenkregeling waarin duidelijk omschreven staat hoe om te gaan met uitnodigingen en cadeaus.

Eén richtlijn
Voor de komst van de Nationale Politie in 2013 was er in de 26 zelfstandige korpsen aanvankelijk een gezamenlijk integriteitsstatuut, gevolgd door een beroepscode en modelregelingen voor onder meer nevenwerkzaamheden en geschenken. Die regelingen waren niet in alle korpsen op dezelfde wijze uitgewerkt en ingevoerd, zodat verschillen bleven. Inmiddels is er een eenduidige, heldere richtlijn die op iedereen binnen onze organisatie van toepassing is.

Integriteitsregels
Het stellen van regels kan nooit sluitend zijn op alle gevallen die zich voordoen en kan niet in de plaats komen van het zelf nadenken door medewerkers. De politie is van mening dat medewerkers en leidinggevenden het morele besef dienen te hebben hoe om te gaan met bepaalde uitnodigingen en geschenken. Wat de korpsleiding in elk geval nadrukkelijk afkeurt, is het bijwonen van evenementen of het aannemen van geschenken, als daar commerciële belangen mee gediend zijn of als dit leidt tot belangenverstrengeling.

Onderzoek
Op dit moment is niet feitelijk vast te stellen dat (ex-)medewerkers van de politie binnen de voor hen, toen en daar, geldende regels en korpskaders hebben gehandeld in strijd met de toen geldende integriteitsregels. De minister heeft de Audit Dienst Rijk opdracht gegeven onafhankelijk onderzoek te doen naar de uitvoering van deze regels.

Aangifte
Niet integer gedrag wordt binnen de politie niet geaccepteerd. Het vermoeden van het overtreden van de bestaande integriteitsregels kan, naast het instellen van een intern feitenonderzoek, leiden tot het nemen van arbeidsrechtelijke maatregelen en, indien er sprake is van mogelijk gepleegde strafbare feiten, tot een aangifte bij het Openbaar Ministerie.

De Zembla-uitzending is op woensdag 28 januari om 20.25 te zien bij de VARA (NPO2).

Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):