woensdag, 28. januari 2015 - 17:07 Update: 28-01-2015 17:16

Opstelten: meer kans op verlies Nederlanderschap

Opstelten: meer kans op verlies Nederlanderschap
Foto: Archief FBF
Den Haag

Wanneer iemand strafrechtelijk is veroordeeld voor het geven of volgen van terroristische training, dan wil minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in meer gevallen het Nederlanderschap kunnen intrekken. Dit heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie woensdag bekendgemaakt.

Opstelten heeft hiertoe een wijzigingsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat tegemoet komt aan een wens van de VVD-fractie. Volgens het in september 2014 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel kan het Nederlanderschap alleen worden ingetrokken als het strafbare feit na inwerkingtreding van het wetsvoorstel is gepleegd. 

Dit beperkt de mogelijkheden om het Nederlanderschap in te trekken van bijvoorbeeld jihadisten die op dit moment deelnemen aan een terroristisch trainingskamp in Syriё of Irak. Opstelten vindt dit onwenselijk gelet op het aantal uitreizigers en de jongste internationale ontwikkelingen. 

Daarom past hij het wetsvoorstel aan zodat ook het Nederlanderschap van de huidige groep Syriёgangers kan worden ingetrokken, met als voorwaarde dat er nog geen onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling is uitgesproken voor inwerkingtreding van de wet.