dinsdag, 28. april 2015 - 10:17 Update: 28-04-2015 10:19

Otter in bebouwde kom Leeuwarden

Otter in bebouwde kom Leeuwarden
Foto: SXC
Leeuwarden

De otter is terug in Leeuwarden! Er zijn sporen gevnden van uitwerpselen van de visotter op 2 plekken in Blitsaerd. Deze lagen 30 meter uit elkaar naast een aangevreten dode vis die waarschijnlijk door de otter uit het water is gehaald.

Goede waterkwaliteit

De otter is een indicator voor een goede waterkwaliteit. De terugkeer van de otter is daarmee ook een aanwijzing dat de inspanningen van de gemeente Leeuwarden en Wetterskip Fryslan om de waterkwaliteit in en om de stad te verbeteren vruchten beginnen af te werpen. In het Wielengebied zitten wel meer otters. Vrouwtjesotters kunnen zich redelijk handhaven, maar de mannetjes - die veel trekken - worden vaak doodgereden door het gebrek aan goede ecologische verbindingen.

Otters

Er zijn inmiddels vergevorderde plannen om een voorziening te treffen in de weg naar Oentsjerk, zodat de otters deze barriere richting Lauwersmeer alvast kunnen slechten. Er wordt nagedacht hoe de knelpunten voor otters verder kunnen worden opgelost. Hier valt onder andere de verbinding tussen
de beide Natura-2000 gebieden `De Grutte Wielen' en `De Alde Feanen' onder. De otter in Blitsaerd heeft inmiddels zijn eigen route door de stad ontdekt.
 

Provincie: