vrijdag, 3. april 2015 - 14:25 Update: 03-04-2015 17:01

Te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen op superfoods aangetroffen

Te veel bestrijdingsmiddelen aangetroffen op superfoods
Foto: Archief EHF
Den Haag

Er blijken te veel resten van gewasbeschermingsmiddelen te zitten op de zogenaamde superfoods zoals goijbesseb, quinoa en chiazaden. Dit blijkt vrijdag uit steekproeven die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft gedaan.

Bij de steekproeven is bij 12 van de 52 onderzochte monsters een overschrijding van de Maximale Residu Limiet (MRL) geconstateerd. Het ging om 8 monsters van gojibessen, 3 monsters quinoa en 1 monster chiazaad. Bij geen van de afwijkende monsters was sprake van een mogelijk gezondheidsrisico.

De NVWA controleert steekproefsgewijs of voldaan wordt aan de Maximale Residu Limiet bij regulier gekweekte groente en fruit. Hiervoor analyseert de NVWA jaarlijks 4500 monsters groente en fruit, afkomstig uit de hele wereld.