vrijdag, 4. december 2015 - 20:45 Update: 04-12-2015 21:07

Gegevens vliegtuigpassagiers worden 6 maanden bewaard

Gegevens vliegtuigpassagiers worden 6 maanden bewaard
Foto: Archief EHF
Brussel

Er is vrijdag in Brussel een akkoord bereikt over de bewaartermijn van gegevens van vliegtuigpassagiers. Afgesproken is dat deze zes maanden beschikbaar en uitwisselbaar zullen zijn voor opsporingsdiensten in Europa.

Uitwisseling gegevens vliegpassagiers

Het vergemakkelijken van uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en identificatie van verdachten en potentiële 'buitenlandse strijders' zijn belangrijke instrumenten voor de rechtshandhaving. Het voorstel voor de overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) legt de basis voor systematischer verzamelen, gebruiken en bewaren van de gegevens passagiers van internationale luchtvaartmaatschappijen.

Aanslagen Parijs 

De recente aanslagen in Parijs hebben aangetoond dat een zwakte in de samenwerking tussen de lidstaten ruimte aan extremisten kan bieden om te handelen. 'We moeten de burgers laten zien dat we in staat zijn om voor veiligheid te zorgen', zei de Europese coördinator voor terrorismebestrijding, Gilles de Kerchove, dinsdag in de commissie Burgerlijke vrijheden tijdens de bespreking van de EU-strategie voor terrorismebestrijding uit 2005. Vastberadenheid, pragmatisme en actie op de grond zijn de noodzakelijke ingrediënten voor elke poging om het terrorisme echt aan te pakken, zei hij.

Categorie: