zondag, 3. november 2019 - 21:53

Reactie minister Dekker over berichtgeving over geweld tegen jeugdbeschermers

Sander Dekker
Foto: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Den Haag

"Ik ben geschokt over de heftigheid van de incidenten tegen medewerkers van de William Schikker Groep. Hoewel signalen over geweld tegen hulpverleners mij eerder hebben bereikt lijkt het alsof het geweld steeds ernstigere vormen aanneemt. Dit is onacceptabel."

"Jeugdbeschermers hebben de belangrijke  taak kinderen en jeugdigen die in hun ontwikkeling worden bedreigd bescherming te bieden. De rechter heeft hen het toezicht op deze kinderen toevertrouwd. Zij staan daarbij voor soms ingrijpende keuzes."

"Ingrijpen kan nodig zijn om de veiligheid van kinderen te herstellen ook als ouders zich daartegen verzetten.  De jeugdbescherming dient dan op te kunnen treden. Dat ouders dat niet altijd  op prijs stellen kan ik nog begrijpen. Jeugdbeschermers zijn daarop ook voorbereid."

"Wat ik niet accepteer is  dat jeugdbeschermers daarbij bestookt worden met verbale agressie en geweldbedreigingen. Jeugdbeschermers moeten veilig hun werk kunnen doen en op respect van de samenleving kunnen rekenen."

"Wanneer jeugdbeschermers zich onveilig voelen moeten ze via het noodnummer 112 direct hulp krijgen."

"Ik ga in overleg met politie en OM om te kijken of de afspraken die zijn gemaakt over het optreden van politie en OM bij agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak in het geval van de jeugdbescherming voldoende werken of dat deze aangescherpt moeten worden."

"Daarnaast wil ik het gesprek aangaan met Facebook om ervoor te zorgen dat bedreigingen snel verwijderd kunnen worden."

"Ook ligt er het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod. Deze zit nu in de consultatie fase."

Categorie:
Provincie: