vrijdag, 7. oktober 2016 - 17:57 Update: 08-10-2016 11:41

Duizenden bedrijven behalen hun omzet voornamelijk via internet

Vijftigduizend bedrijven halen omzet vooral via internet
Foto: Archief EHF
Den Haag

Nederland telt ruim 50 duizend bedrijven die voornamelijk via internet hun omzet behalen, zoals webshops, online diensten en internetgerelateerde ICT-bedrijven. 'Dat is 3 procent van de bedrijven in Nederland.

 'Kern van de interneteconomie'

CBS beschouwt deze groep als de kern van de interneteconomie in een nieuw onderzoek met big data van Dataprovider, in samenwerking met Google. Tegelijkertijd heeft de meerderheid van de 1,5 miljoen bedrijven in Nederland geen website. Dit zijn vooral zelfstandigen, van wie bijna 70 procent geen website heeft voor het bedrijf.

Voor het eerst heeft CBS bedrijven ingedeeld op basis van informatie van hun website. Door websites te analyseren op basis van tekst en de aanwezigheid van bijvoorbeeld betaalfuncties is de internet-activiteit van bedrijven vastgesteld. Hierbij zijn zes categorieën onderscheiden. 

De online informatie is verzameld door het gespecialiseerde bedrijf Dataprovider, dat daarvoor webcrawling technieken heeft ingezet. Op basis van identificerende informatie op de website is de koppeling gelegd met het bedrijvenregister van CBS. 

De combinatie van big data met reguliere CBS-statistieken over de bedrijven achter de websites leverde een eerste berekening op van de omvang van de Nederlandse interneteconomie. Er is daarbij gekeken naar aantallen bedrijven, omzet en werkgelegenheid.

CBS slaat met het maken van statistieken gebaseerd op big data analyse een innovatieve weg in. Onlangs heeft CBS het nieuwe Center voor Big Data Statistics (CBDS) geopend, dat zich op deze nieuwe manier van meten gaat toeleggen. Dit onderzoek naar de interneteconomie geeft aanvullende inzichten en resultaten die de huidige statistieken verrijken. 

Uit verder onderzoek zal moeten blijken hoe deze geïntegreerd kunnen worden met bestaande beelden en hoe ze antwoord kunnen geven op vragen van gebruikers. Onderaan dit bericht wordt ingegaan op dat bestaande onderzoek en de aansluiting op de nieuwe bevindingen.

Een derde Nederlandse bedrijven heeft eigen website

Uit de eerste onderzoeksresultaten van de big data analyse van de interneteconomie blijkt dat van de 1,5 miljoen Nederlandse bedrijven in 2015 ruim een derde (550 duizend) een website had. De meeste hiervan gebruiken hun website echter niet actief (bijvoorbeeld als verkoopkanaal) maar passief als informatievoorziening. 

Het gaat om 438 duizend bedrijven (29 procent). Wat betreft omzet en werkgelegenheid is dit de grootste groep bedrijven. Bijna 1 miljoen bedrijven hebben geen website. Ruim 800 duizend (83 procent) hiervan zijn bedrijven van één persoon.

De bedrijven die wèl van internet afhankelijk zijn voor hun bedrijfsvoering en inkomsten zijn in dit onderzoek gerekend tot de kern van de interneteconomie. Dit zijn webshops, online diensten en internetgerelateerde ICT-bedrijven. 

In totaal zijn dit meer dan 50 duizend bedrijven oftewel ruim 3 procent van het totaal. Samen waren ze in 2015 goed voor een omzet van 104 miljard euro. Dat is bijna 8 procent van de omzet van het totale Nederlandse bedrijfsleven. De interneteconomie voorzag in 2015 in 345 duizend banen, zowel fulltime als parttime. Dat is 4,5 procent van het totaal aantal banen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):