donderdag, 17. november 2016 - 22:08 Update: 17-11-2016 22:46

Veehouders moeten volgend jaar aantal melkkoeien flink beperken

Veehouders moeten volgend jaar aantal melkkoeien flink beperken
Foto: Archief EHF
Den Haag

Melkveehouders hebben met de sector een akkoord bereikt over het terugdringen van de fosfaatuitstoot.

Volgend jaar moet het aantal melkkoeien fors verminderen. Dit meldt staatssecretaris Marijn van Dam van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Bij het akkoord waren ook zuivelbedrijven en andere partijen betrokken. Het akkoord moet ervoor zorgen dat de boeren uiteindelijk hun Europese subsidie kunnen behouden. Dit melden verschillende media donderdag.

Om hoeveel dieren het precies gaat, is nog niet bekend. Brancheorganisatie LTO liet eerder weten dat het om 175.000 koeien zou gaan. Toen in 2015 het melkquotum werd losgelaten, zijn de boeren in rap tempo hun melkveestapel gaan uitbreiden. Dat had als gevolg meer melk, maar ook meer mest, waardoor de maximum toegestane fosfaatuitstoot werd overschreden.

Minister Van Dam moet met het akkoord naar Brussel om daar te vragen of de vermindering van de fosfaatproductie voldoende is om de uitzonderingspositie die Nederland nu heeft te behouden. Dankzij de uitzondering mag Nederland meer fosfaat uitstoten dan eigenlijk is toegestaan. Als de in het akkoord voorgestelde maatregelen door Brussel worden afgekeurd, kan de Europese Commissie Nederland dwingen veel strengere maatregelen te nemen.